PDA

Zobacz pełną wersję : Aton High Technology


ineed$
24-06-2008, 18:27
str 1
http://www.aton.com.pl/var/file/ARTYKULY/puls_biznesu_2008_06_16_azbest_do_rewizji_nn_1_png .jpg


str2
http://www.aton.com.pl/var/file/ARTYKULY/puls_biznesu_2008_06_16_azbest_do_rewizji_nn_2_png .jpg

ineed$
25-06-2008, 23:42
http://images32.fotosik.pl/298/f8e4508e489e43f5.jpg

Voltek
01-07-2008, 20:19
Spółka pod lupą - ATON - HT S.A.
Co inwestor powinien wiedzieć o ATON-HT S.A.?

ATON-HT S.A. – spółka działa na rynku od 2005 r., a od lutego 2008 r. jest notowana na NewConnect. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską i innowacyjną na skalę międzynarodową metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą.

Metoda MTT polega na termicznym unieszkodliwianiu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych w specjalnie skonstruowanych reaktorach energetycznych – ATONACH (w wyniku podgrzania do bardzo wysokiej temperatury, odpad traci swoje niebezpieczne właściwości). Równocześnie praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, a koszt ich eksploatacji jest mniejszy od kosztów dotychczas stosownych technologii.

Zakres zastosowań technologii MTT jest bardzo szeroki i podzielić go można na następujące grupy: odpady zawierające azbest, odpady szpitalne, pozostałości z gabinetów stomatologicznych, odpady weterynaryjne, odpady farmaceutyczne (np. przeterminowane leki, opakowania), odpady z laboratoriów badawczych, studenckich (np. próbki, odczynniki chemiczne), odpady przemysłowe (organiczne i nieorganiczne), w szczególności zawierające cenne składniki do odzysku, np. metale w formie wolnej lub związanej, niebezpieczne odpady chemiczne, szczególnie tzw. trwałe związki organiczne (np. pestycydy, broń chemiczna), likwidacja toksycznych odpadów lotnych zawartych w gazach, tzw. lotnych związków organicznych, oraz wszelkie inne odpady, które należy unieszkodliwiać poprzez obróbkę termiczną w temperaturach powyżej 1000°C.

Najważniejsze zalety technologii MTT, to:
- Uzyskiwanie odpowiednio wysokiej temperatury procesu niezależnie od składu odpadów.
- Możliwość automatycznej i prostej technicznie regulacji temperatury w komorze reakcyjnej (od 400°C do 1300°C).
- Bardzo krótki czas niezbędny na uruchomienie reaktora i uzyskanie wymaganych parametrów technologicznych (ok.15 minut).
- Bardzo mały nakład energii niezbędnej do prowadzenia procesu nagrzewania odpadów.
- Bardzo małą emisja dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji lotnych w trakcie procesu do atmosfery.
Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych można przyjąć iż metoda MTT wypełnia istniejącą lukę technologiczną pomiędzy istniejącymi technologiami utylizacji a rosnącymi ilościami odpadów, trudnych lub wręcz niemożliwych do unieszkodliwienia metodami konwencjonalnymi.

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych
Jednym z najważniejszych zastosowań metody MTT jest unieszkodliwianie odpadów azbestowych. Proces polega na termicznej destrukcji włókien azbestowych, w reaktorze mikrofalowym Aton 200. Azbest, podgrzany to temperatury ok. 1100ºC, traci swoją włóknistą strukturę gdyż w tych warunkach włókna ulegają rozpadowi (remineralizacji). Technologia MTT jest zjawiskiem unieszkodliwiania bezodpadowego, a nawet recyklingu, gdyż powstały w wyniku obróbki odpad traci cechy, czyniące go niebezpiecznym, a powstały produkt – atonit może być wykorzystany ponownie np. jako wypełniacz do cementu lub bezpośrednio jako warstwa w podbudowie dróg. Równie istotną zaletą opracowanej technologii jest możliwość unieszkodliwiania odpadów w miejscu ich występowania gdyż system ATON 200 jest urządzeniem przewoźnym.

ATON 200
Prognozy na 2008 r.:
Przychody - 6.640.000,00 PLN
EBIT - 1 .236.000,00 PLN
Zysk netto - 1 .001.000,00 PLN
W prognozie na 2008 r. uwzględniono m.in.: sprzedaż urządzeń do utylizacji azbestu, sprzedaż pieców obrotowych do spalania tlenku glinu oraz otrzymanie dotacji w ramach programu PR7 (PR7 - siedmioletni program (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. PR7 jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego tzw. Traktatu Lizbońskiego, którym jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie).

Cele strategiczne:
Aton – HT koncentruje się obecnie na celu strategicznym, jakim jest zakończenie prac badawczych i wdrożenie technologii MTT na szeroką skalę. W najbliższych dwóch latach Spółka zamierza skupić się na produkcji i sprzedaży urządzeń do unieszkodliwiania azbestu i produktów zawierających azbest, a także prowadzić dalsze intensywne prace badawcze nad technologią MTT. Spółka oczekuje, iż prowadzone przez nią prace badawcze doprowadzą do powstania sprawnych i wydajnych urządzeń umożliwiających unieszkodliwcie innych odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów.

Kto rządzi ATON – HT S.A.?

Robert Barczyk
Prezes Zarządu (50 lat). Ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Katedra Informatyki Czasu Rzeczywistego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada ogromne i różnorodne doświadczenie zawodowe. W latach 1984-1991 pełnił funkcję Głównego Konstruktora Zakładu Produkcji Doświadczalnej Mera ZAP w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie 1993-2004 prezes zarządu oraz dyrektor naczelnego Wielkopolskiej Wytworni żywności PROFI SA w Grabowie n/Prosną. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia firm od momentu powstania oraz zarządzenia finansami przedsiębiorstwa. Jego hobby to podróże i nauka.

Dr Ryszard Parosa
Przewodniczący Rady Nadzorczej Aton HT (60 lat). Ukończył Wydział Elektroniki w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie również uzyskał tytuł doktora inżynierii. Jest znanym na świecie autorytetem w dziedzinie zastosowań techniki mikrofalowej oraz laureatem wielu międzynarodowych i krajowych wyróżnień za prowadzone badania naukowe. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego hobby to nauka.

Dr Ryszard Bajorek
Koordynator ds. Programów Europejskich (57 lat). Ukończył Wydział Podstawowych Problemów Technik na Politechnice Wrocławskiej, gdzie również uzyskał tytuł doktora inżynierii. Ukończył szereg szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.: Institut Francais de Gestion (1993-1994), Polska Szkoła Biznesu (1995-1996), Mercuri International (1996-1998). W dotychczasowej pracy zawodowej pełnił szereg wysokich funkcji w firmach polskich i zagranicznych. Jego hobby to literatura, fotografia i muzyka.

Akcjonariat spółki


źródło: www.aton.com.pl

ineed$
02-07-2008, 20:30
prawda jest taka ze walczylismy z 5 zł od dołu i teraz ma to znowu miejsce :/ ale w słabeszej formie

Voltek
04-07-2008, 07:44
Dzisiejszy Parkiet.
W najblizszych dniach spółka podpisze kontrakt na sprzedaż pierwszego urządzenia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - wynika z nieoficjalnych informacji. Zgodnie z prognozą Atona spółka ma sprzedać w tym roku 6 takich instalacji. Koszt jednej z nich 1-1,5mln zł. Nareszcie!!!

ineed$
07-07-2008, 17:10
tralala

Dobrałem w piatek

jazda ;);)

obrona 5zł powrót na 5 i górrrrra

Voltek
07-07-2008, 20:11
New Connect Convention: 25 lipca 2008, Manufaktura, Łódź. Prezentacja spółki Aton-HT SA i quiz - godzina 13.45-14.00.

ineed$
10-07-2008, 11:09
http://www.aton.com.pl/var/file/NOTATKI_PRASOWE/Spółka%20pod%20lupą%20-%20ATON%20-%20HT%20S_A_.pdf

!!!!

Voltek
10-07-2008, 21:39
Źródło: Polska Agencja Prasowa 2008-07-10 09:08


ATON-HT SA informuje
Nr: 16/2008

Zarząd ATON-HT SA informuje, że na podstawie wniosku złożonego w kwietniu 2008 roku na realizacje programu OXIZONE w ramach PR7 z projektem "Oczyszczanie gazów wylotowych i poprocesowych za pomocą wirującej plazmy" wstępnie uzyskał pozytywną ocenę. W pierwszym etapie projekty oceniane były z punktu widzenia formalnego oraz merytorycznego (przez niezależnych ekspertów). Projekt przeszedł do następnego etapu, w którym Komisja będzie oceniać poszczególne projekty i przedstawi listę projektów w ramach których zostaną podjęte negocjacje. W ramach tego programu Spółka może otrzymać do 1,2 mln euro. Dotacja ma zostać wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie kosztownych badań, niezbędnych dla otrzymania certyfikatów oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową. Projekt z rotującą plazmą łukową, jest kolejną technologią opracowaną przez Aton HT, która może otrzymać dotację w ramach 7 PR.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 1.

kom ebi mra

ineed$
14-07-2008, 08:10
8zł

Voltek
25-07-2008, 20:25
Wkrótce pierwsze urządzenie powędruje do czeskiej lakierni jako "pilot". Spółka konsekwentnie i intensywnie pracuje nad projektami, nie będzie nic na siłę przyspieszać.
Tyle w skrócie o rozmowie z prezesem Aton SA podczas NC Convention.

ineed$
29-07-2008, 12:52
Wkrótce pierwsze urządzenie powędruje do czeskiej lakierni jako "pilot". Spółka konsekwentnie i intensywnie pracuje nad projektami, nie będzie nic na siłę przyspieszać.
Tyle w skrócie o rozmowie z prezesem Aton SA podczas NC Convention.

podaj jakiś szerszy kontkest .

ineed$
31-07-2008, 21:44
nieważne sa informacje ale reakcja na nie .

pewnie bedzie tu tak ak na BBD kiepski raport o którym juz wiadomo i zonk dla tumanów


jesteśmy na oporze plus przy lini trendu wzrostowego

RSI nisko choć jeszcze pojdzie

MACD tak samo


jak pojdzie sygnał to sky is the limit

jak dla mnie i obecny poziom jest godny polecenia .!!!

Jak pojdzie korekta na głównym to kaska pojdzie na NC pod spekulacje i rożnego rodzaju pompki

ineed$
01-08-2008, 00:17
http://www.aton.com.pl/var/file/ATON-HT%20Raport%20roczny%202007.pdf

Voltek
03-08-2008, 21:21
Gazeta Prawna, 30 lipca 2008r. str.7
" Zbyt wolne usuwanie azbestu ".

ineed$
05-08-2008, 16:22
http://images33.fotosik.pl/343/d4fb7dfd9b3245f3.jpg

ineed$
07-08-2008, 06:55
nieważne sa informacje ale reakcja na nie .

pewnie bedzie tu tak ak na BBD kiepski raport o którym juz wiadomo i zonk dla tumanów


jesteśmy na oporze plus przy lini trendu wzrostowego

RSI nisko choć jeszcze pojdzie

MACD tak samo


jak pojdzie sygnał to sky is the limit

jak dla mnie i obecny poziom jest godny polecenia .!!!

Jak pojdzie korekta na głównym to kaska pojdzie na NC pod spekulacje i rożnego rodzaju pompki
http://images34.fotosik.pl/330/6f94b93fa41a6c6c.jpg

jwe

ineed$
12-08-2008, 21:29
Zwołanie nadzwyczajnego WZA - ATON-HT SA

Zarząd ATON-HT SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 we Wrocławiu w Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w § 21 i § 23 Statutu Spółki.
5. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w trybie art. 430 § 5 k.s.h. tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wynikającego z pkt. 4 porządku obrad.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki ATON HT SA informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ATON HT SA świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 29 sierpnia 2008r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście w siedzibie Spółki do godziny 16.00.
Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.aton.com.pl

Biuro Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 6, (fax: + 48 71 344 70 78). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 09.00.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".


Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Barczyk - Prezes Zarządu

ineed$
08-09-2008, 10:52
cytat źródło nie oficjalne

"Dobra podziele się z Wami świeżymi informacjiami z Wanego. Rozmawiałem z Prezesem i wypytałem go o to co mnie interesowało.

15 września zostanie sprzedane pierwsze urządzenie aton 200!!!
Reaktor poziom HR zostanie skończony pod koniec września. Prezes ocenia że od momentu ukończenia urządzenia do sprzedaży powinno minąc nie więcej jak 1 miesiąc czasu.

Początkiem pażdziernika zostanie ukończony BW 500. Też trzeba liczyć ok miesiąca na sprzedaż tego urządzenia.

MOS powinien zostać sprzedany we wrześniu. Tutaj Prezez pochwalił się bardzo krótkim okresem "od pomysłu do realizacji" który zajął tylko 6 miesięcy. Taki krótki okres jest wielkim osiągnięciem. Jeżeli jeszcze chodzi o MOSa to w tym przypadku przepisy są po naszej stronie tzn. żadna ustawa się tego nie czepia.

Już wcześniej pisałem że jest w sejmi projekt ustawy o zmianie ustawy, więc w końcu coś się w tym temacie ruszyło. Cieżko powiedzieć ile to potrwa. Bądżmy jako akcjionariusze dobrej mysli!!!

Prezez zapewnił że planowany zysk netto zostanie osiągnięty!!!

I jeszcze 2 całkowicie NOWE INFORMACJE!!!
ATON HT wystąpił ponad rządem polskim do Sewilli, żeby technologia MTT została uznana jako technologia BAT (NAJLEPSZE DOSTĘPNA TECHNIKA). Procedura może trochę trwać, natomiast jest warto na to czekać!!!

W lipcu został złożony wniosek do PARP na budowe Centrum Badawczo Rozwojowego. W poniedziałek 1 września wniosek został zaakceptowany formalnie. Prezes podkreślił, że jeżeli przeszedł ten etap to o dalsze procedury jest spokojny.

Reasumując: Po Walnym i po rozmowie z Przesem jeszcze bardziej się utwierdziłęm w przekonaniu że Aton to jest bardzo dobra spółka. W tym kwartale będzie się dużo dobrego działo w spółce"

ineed$
10-09-2008, 12:58
http://aton.com.pl/var/file/NOTATKI_PRASOWE/pdzzach08092008.pdf

ineed$
18-09-2008, 22:53
Informacje na temat realizacji programu AMIANTE
Zarząd ATON-HT SA informuje, iż dnia 17.09.2008 ze strony ATON-HT SA jako koordynatora projektu AMIANTE została podpisana umowa o dotację na realizację projektu "AMIANTE" w ramach 7 programu ramowego (PR7) Unii Europejskiej, a następnie przesłana do Komisji w Brukseli. Pełna nazwa projektu to "WDROŻENIE TECHNOLOGII UTYLIZACJI WYBRANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OPARTEJ NA METODZIE MTT (MICROWAVE THERMAL TREATMENT) - AMIANTE". Całkowita wartość projektu wynosi około 1,5 mln euro, z czego 1,06 mln euro zostanie sfinansowane przez Unię Europejską. Dotacja ma zostać wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie kosztownych badań, niezbędnych dla otrzymania certyfikatów oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę
Robert Barczyk Prezes Zarządu

Voltek
14-10-2008, 16:55
http://ww.mos.gov.pl/bip/pliki_do_pobrania/081007_1132391589ust20080930.pdf

art. 38a

ineed$
14-10-2008, 18:55
http://ww.mos.gov.pl/bip/pliki_do_pobrania/081007_1132391589ust20080930.pdf

art. 38a

zanim znajde to moze ktoś wklei ten tekst art

Voltek
14-10-2008, 20:10
30) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
„Art. 38a. 1. Dopuszcza się przetwarzanie odpadów zawierających azbest w urządzeniach
przewoźnych zapewniających takie przekształcenie włókien azbestu, aby nie stwarzały one
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach
przewoźnych, w tym w szczególności w odniesieniu do takich parametrów, jak:
temperatura, ciśnienie, czas prowadzenia procesu oraz stopień rozdrobnienia odpadów,
2) sposób i warunki przygotowania odpadów zawierających azbest do przetwarzania,
3) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesu, w tym parametrów, o których mowa w
pkt 1, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia
procesów przetwarzania odpadów zawierających azbest,
4) warunki odzysku odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów
zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki
kieruje się:
1) zagrożeniami stwarzanymi przez odpady zawierające azbest,
2) koniecznością określenia szczegółowych warunków prowadzenia procesów przetwarzania
odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych,
3) koniecznością zapewniania monitoringu skuteczności prowadzenia procesów
przetwarzania odpadów zawierających azbest rozumianej jako doprowadzenie odpadów
zawierających azbest do takiej postaci, że stwierdzenie obecności włókien azbestu nie jest
możliwe,
4) koniecznością zapewnienia właściwego przetwarzania każdej partii odpadów
zawierających azbest;

Voltek
18-10-2008, 07:25
Zarząd ATON-HT SA informuje, iż dnia 17.09.2008 ze strony ATON-HT SA jako koordynatora projektu AMIANTE została podpisana umowa o dotację na realizację projektu "AMIANTE" w ramach 7 programu ramowego (PR7) Unii Europejskiej, a następnie przesłana do Komisji w Brukseli. Pełna nazwa projektu to "WDROŻENIE TECHNOLOGII UTYLIZACJI WYBRANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OPARTEJ NA METODZIE MTT (MICROWAVE THERMAL TREATMENT) - AMIANTE". Całkowita wartość projektu wynosi około 1,5 mln euro, z czego 1,06 mln euro zostanie sfinansowane przez Unię Europejską. Dotacja ma zostać wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie kosztownych badań, niezbędnych dla otrzymania certyfikatów oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Barczyk Prezes Zarządu

Zarząd ATON-HT SA informuje, iż dnia 17.09.2008 ze strony ATON-HT SA jako koordynatora projektu AMIANTE została podpisana umowa o dotację na realizację projektu "AMIANTE" w ramach 7 programu ramowego (PR7) Unii Europejskiej, a następnie przesłana do Komisji w Brukseli. Pełna nazwa projektu to "WDROŻENIE TECHNOLOGII UTYLIZACJI WYBRANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OPARTEJ NA METODZIE MTT (MICROWAVE THERMAL TREATMENT) - AMIANTE". Całkowita wartość projektu wynosi około 1,5 mln euro, z czego 1,06 mln euro zostanie sfinansowane przez Unię Europejską. Dotacja ma zostać wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie kosztownych badań, niezbędnych dla otrzymania certyfikatów oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Barczyk Prezes Zarządu
Uzupełnienie raportu nr 23/2008
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 23/2008 z 13 października 2008 w którym z przyczyn technicznych nie został umieszczony porządek obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.11.2008 Zarząd ATON-HT SA w raporcie nr 24/2008 podaje do wiadomości następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w § 7, § 13 ust. 2, § 17 ust. 2, § 18 ust. 6, § 19 ust. 1, § 19 ust. 5, § 21 ust. 3 lit. k) Statutu Spółki. 5. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w trybie art. 430 § 5 k.s.h. tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wynikającego z pkt. 4 porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Robert Barczyk Prezes Zarządu

Voltek
30-10-2008, 18:13
http://www.ipo.pl/new_connect/newconnect/aton_-_ht_s.a._otrzymal_blisko_800_tys._euro_dotacji_z_u e_592557.html
NewConnect: ATON - HT S.A. otrzymał blisko 800 tys. euro dotacji z UE

Aton - HT SA otrzymał blisko 800 tys. euro dotacji na realizację projektu dot. wdrożenia technologii do unieszkodliwiania odpadów azbestowych za pomocą energii mikrofalowej w ramach 7 programu ramowego UE.

Jest to około 80% całej kwoty jaka została przyznana na realizację tego projektu. Pozostała część zostanie wypłacona po jego zakończeniu. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie kosztownych badań niezbędnych dla otrzymania certyfikatów, oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową.

Aton - HT SA jako koordynator projektu AMIANTE otrzymał blisko 800 tys. Euro dotacji na realizację projektu dot. wdrożenia technologii unieszkodliwiania odpadów azbestowych za pomocą energii mikrofalowej w ramach 7 Programu Ramowego (PR7) Unii Europejskiej. Pełna nazwa projektu to "WDROŻENIE TECHNOLOGII UTYLIZACJI WYBRANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OPARTEJ NA METODZIE MTT (MICROWAVE THERMAL TREATMENT) - AMIANTE".
Kwota 800 tys. Euro stanowi około 80% wszystkich środków przyznanych przez UE na realizację projektu, pozostała część zostanie przekazana po jego zakończeniu. Całkowita wartość programu wynosi około 1,5 mln euro, z czego blisko 1,06 mln euro zostanie sfinansowane przez Unię Europejską.

Program AMIANTE spółka Aton – HT realizuje w ramach międzynarodowego konsorcjum, które zostało stworzone m.in. z francuskimi firmami Construction Maintence et Services i Inertecsnc CMS, oraz firmą niemiecką Muegge Electronic GMBH.

Środki z dotacji zostaną wykorzystana przede wszystkim na sfinansowanie badań niezbędnych dla otrzymania certyfikatów, oraz zezwoleń dopuszczających technologię do stosowania na skalę przemysłową.


Otrzymanie pierwszej transzy środków z UE oznacza, że w końcu program AMIANTE wystartuje. Nie ukrywam, iż spodziewaliśmy się nastąpi to znacznie wcześniej, ale ze względów proceduralno – biurokratycznych termin ten uległ wydłużeniu. Dla spółki Aton – HT oznacza to przede wszystkim podpisanie umowy sprzedaży na dwa nasze reaktory, tj. Aton 200 - do unieszkodliwiania odpadów azbestowych, oraz Aton 20 - do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej i do unieszkodliwiania niewielkich ilości odpadów szczególnie niebezpiecznych - mówi Robert Barczyk prezes Aton – HT S.A..

Projekt dot. wdrożenia technologii unieszkodliwiania odpadów azbestowych za pomocą energii mikrofalowej to nie jedyny program Aton – HT, który ma szanse na dotację w ramach 7PR. „Oczyszczanie gazów wylotowych i poprocesowych za pomocą wirującej plazmy” – projekt, który spółka realizuje wraz z 9 partnerami z 4 krajów UE (z Niemiec Francji, Łotwy i Estonii), w tym z jednym z uniwersytetów francuskich znalazł się w grupie najwyżej ocenionych projektów z ponad 1000, które zostały zgłoszone do udziału w 7 PR OXYZONE. W ramach tego programu Aton – HT może otrzymać do 1,2 mln euro.

Program PR7 w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych wspomagających procesy wdrażania nowatorskich technologii na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) z budżetem wynoszącym prawie 54 miliardy euro. 7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego Traktatu Lizbońskiego, jakim jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.

Zarząd ATON-HT SA informuje, iż Technologia unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - technologia MTT, jedna z technologii prezentowanych przez ATON-HT, podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, została nagrodzona przez zespół niezależnych ekspertów Złotym Medalem MTP w kategorii nowoczesne technologie.
Złoty Medal MTP jest najstarszą i najbardziej prestiżową nagrodą targową w Polsce. Jest przyznawana od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Złotymi Medalami MTP wyróżnione zostają najlepsze spośród prezentowanych na targach i zgłoszonych do konkursu produktów, cechujące się nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoką jakość.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Robert Barczyk - Prezes Zarządu

Egon
31-10-2008, 17:07
ATON – HT S.A. został laureatem Złotego Medalu MTP na POLEKO 2008.


Technologia MTT do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - prezentowana przez Aton – HT S.A. na POLEKO 2008, otrzymała Złoty Medal MTP w kategorii nowoczesne technologie. Nagrodą tą wyróżnione są najlepsze spośród prezentowanych na targach produktów, cechujące się nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoką jakość.

Technologia MTT (Microwave Thermal Treatment) do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, jedna z technologii prezentowanych przez Aton – HT S.A. podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii nowoczesne technologie.

Otrzymanie tak prestiżowej nagrody jaką jest Złoty Medal MTP jest oczywiście dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Nasza technologia MTT do unieszkodliwiania odpadów azbestowych została już wcześniej doceniona i nagrodzona zagranicą, m.in. na największych targach technologicznych Hanover Messe, gdzie znaleźliśmy się w grupie 3 wyróżnionych firm. Cieszy mnie zatem, iż zostaliśmy zauważeni i docenieni także w Polsce. Mam nadzieję, że to wyróżnienie pomoże nam w popularyzacji naszej technologii, która może w zdecydowanym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu azbestu w Polsce, który jak wiemy wszyscy jest ogromny, a czasu na jego rozwiązanie coraz mniej - powiedział Robert Barczyk prezes Aton – HT S.A.

Technologia MTT, która została opracowana i wdrożona przez Aton - HT S.A., polega na termicznej destrukcji włókien azbestowych. Powstałe rozwiązanie techniczne umożliwia budowę sprawnych energetycznie reaktorów – ATON 200, gdzie azbest podgrzany do temperatury ok. 1100ºC, traci swoją włóknistą strukturę. W tych warunkach bowiem włókna ulegają rozpadowi (remineralizacji) i otrzymany materiał traci swoje szkodliwe właściwości.

Istotą metody MTT jest zastosowanie skoncentrowanego promieniowania mikrofalowego do podgrzania odpadów azbestowych, które wnikając głęboko do materiału, ogrzewają jednocześnie całą jego objętość. Uzyskano w ten sposób znaczną obniżkę kosztów w porównaniu z ogrzewaniem konwencjonalnym (palniki gazowe). Proces powoduje całkowitą i nieodwracalną destrukcję niebezpiecznych struktur włóknistych w odpadach azbestowych. Jest to technologia w pełni bezodpadowa, gdyż przerobiony materiał jest bardzo dobrym dodatkiem do cementu i innych materiałów budowlanych. Równie istotną zaletą opracowanej technologii jest możliwość utylizacji odpadów w miejscu ich występowania, system ATON 200 jest urządzeniem przewoźnym.
Złoty Medal MTP to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda targowa w Polsce. Jest przyznawana od 1979 roku. i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Złotymi Medalami MTP wyróżnione zostają najlepsze spośród prezentowanych na targach i zgłoszonych do konkursu produktów, cechujące się nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoką jakość.

ineed$
03-11-2008, 13:03
http://images25.fotosik.pl/290/aaf09ac5b6f454eb.png

Egon
03-11-2008, 18:27
O piękny podwójny dołek się uformował na Aton. Może i ja się ustawie jutro. Generalnie jestem przeciwnikiem NC ale może czas zacząć.

Voltek
03-11-2008, 20:48
Niepokoiła mnie ta czerwona stopka " Nie potrzeba nam bessa...." ale teraz patrzę z nieco
większym optymizmem na Atona i NC. chyba tylko ineed$ i ja mamy/mieliśmy go.

ineed$
03-11-2008, 22:44
O piękny podwójny dołek się uformował na Aton. Może i ja się ustawie jutro. Generalnie jestem przeciwnikiem NC ale może czas zacząć.


Jak zaplecze jest pewne tj szeroki rynek to można próbować .

Juz cześć truposzy niewypałów NC sie wykrystalizowała .


Zgadza sie Voltek , Tylko my mamy ATO .


Aktywnie go posiadam od MAJ / CZERWIEC

Voltek
04-11-2008, 06:08
PAP
03.11.2008 16:47


Szkodliwy dla zdrowia azbest ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku. Szacowany koszt tej operacji - to 48 mld zł - poinformował PAP w poniedziałek Grzegorz Chocian, prezes firmy Ekoton, zajmującej się taką działalnością.
W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła Program usuwania azbestu z Polski. Szacuje w nim, że w naszym kraju znajduje się ok. 15,6 mln ton azbestu. Był on stosowany głównie jako materiał budowlany, przede wszystkim do krycia dachów (w postaci eternitu). Dotychczas usunięto zaledwie 6,5 proc. azbestu.
Specjalistyczne usuwanie azbestu jest kosztowne. Pozbycie się 1 metra sześciennego tej substancji kosztuje ok. 7 tys. zł. Jest to także zadanie niebezpieczne - podczas tych prac unoszą się w powietrzu mikroskopijne cząsteczki szkodliwej substancji, które wdychane mogą prowadzić do raka - wyjaśniał podczas poniedziałkowego seminarium Chocian.
Jego zdaniem, usuwaniem azbestu powinny zajmować się wyspecjalizowanie firmy, posiadające wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Usunięty azbest powinien być odpowiednio zabezpieczony i umieszczany na wyznaczonych składowiskach.
Jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych w 2007 r., na 164 firm usuwających azbest, w co piątym zakładzie pracownicy nie zostali poddani żadnemu szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu.
Jak poinformował Marek Pszonka z wydziału odpadów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w 2007 roku został opracowany program usuwania azbestu. Według ocen ekspertów na Mazowszu znajduje się ok. 1,7 mln ton azbestu głównie w powiecie warszawskim, płockim, ostrołęckim, siedleckim i radomskim.
Prace dotyczące usuwania azbestu dopiero tutaj ruszają. Pszonka zaznaczył, że obecnie najważniejsze jest rzetelne zewidencjonowanie miejsc, gdzie znajduje się azbest. Takie spisy robią gminy. Ważne jest wsparcie finansowe, tym bardziej, że eternitem najczęściej są kryte budynki w gospodarstwach rolników, którzy nie mają pieniędzy na wymianę dachów.
Poinformował, że gminy mogą występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na ten cel. Fundusz może zrekompensować indywidualnym użytkownikom budynków 100 proc. kosztów. Pieniądze na ten cel można także uzyskać z funduszy unijnych.
Firma Ekoton z Białegostoku jest zwycięzcą konkursu "Uwaga azbest", w związku z tym Ministerstwo Gospodarki powierzyło jej przeprowadzenie trzech konferencji - szkoleń dotyczących problematyki usuwania azbestu.

ineed$
06-11-2008, 22:50
ATON-HT SA informuje
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATON SA informuje, iż w dniu 05.11.2008r. został poinformowany przez Vasto Investment sarl, że dnia 4 listopada 2008 roku Vasto Investment sarl dokonał transakcji nabycia 3.080 akcji ATON-HT SA. W konsekwencji transakcji Vasto Investment sarl zwiększył liczbę posiadanych akcji do 711.000, które stanowią 10,77 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 711.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 10,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przed powyższą transakcją Vasto Investment sarl posiadał 707.920 akcji, które stanowiły 10,73% kapitału zakładowego i uprawniały do wykonywania 707.920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 9,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

gipsi
27-11-2008, 11:45
Niepokoiła mnie ta czerwona stopka " Nie potrzeba nam bessa...." ale teraz patrzę z nieco
większym optymizmem na Atona i NC. chyba tylko ineed$ i ja mamy/mieliśmy go.

Z tego forum to ja też zaopatrzyłem się w Atona, jest to moja pierwsza spółka z NC. Wydawało mi się ze jest już czas żeby zakupić po 2.29.

Voltek
01-12-2008, 17:32
Zawarcie umowy znaczącej
Zarząd ATON-HT SA informuje, iż w dniu 28 listopada 2008 roku podpisał umowę znaczącą z BESTMONT SA z siedzibą w Sieradzu. Przedmiotem umowy jest współpraca i realizacja dotycząca projektu produkcji, wdrożenia i sprzedaży urządzenia o nazwie : " Urządzenie do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych ATON 500 BW". W wyniku podpisania umowy ATON-HT SA zagwarantował sobie sprzedaż minimum dziesięciu urządzeń ATON 500 BW w 2009 roku o łącznej wartości 5 500 000 zł netto, dodatkowo spółka ATON-HT SA jako właściciel technologii uzyska opłatę licencyjną za każdą sprzedaną sztukę urządzenia w wysokości 50.000 zł netto. Sprzedaż urządzeń powinna rozpocząć się w I kwartale 2008 roku

Zgodnie z umową BESTMONT zobowiązuje się do koordynowania wszystkich prac realizowanych w ramach projektu oraz zapewnia osiągnięcie założonego celu projektu. W ramach umowy licencyjnej, która stanowi integralną część umowy ATON HT przekaże na rzecz BESTMONTU nazwę "ATON 500 BW" oraz nazwy wszelkich znaków towarowych oraz materiałów graficznych będących jego własnością, niezbędnych do publikacji związanych z produkcją tego urządzenia oraz materiałów popularyzujących urządzenie we wszelkiego rodzaju wystąpieniach reklamowych oraz wystawienniczych.

ATON HT SA otrzyma wynagrodzenie od BESTMONT-u każdorazowo za udzieloną licencję. W ramach realizacji projektu BESTMONT będzie ostatecznym wykonawcą i wyłącznym sprzedawcą urządzenia ATON 500 BW, do którego to spółka ATON-HT SA zgodnie z zamówieniem prac tworzonym podczas produkcji każdego egzemplarza akceptowanym każdorazowo przez każdą ze stron dostarczy podzespoły. ATON HT udzieli wyłączności firmie BESTMONT na produkcję i sprzedaż tego typu urządzeń na terenie RP, tym samym nie będzie oferował tego urządzenia innym podmiotom.

Minimalne przychody z tytułu popisania umowy wyniosą w 2009 roku 6.000.000 zł, w związku z tym umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy .

Voltek
01-12-2008, 17:33
Podziękowanie Zarządu ATON-HT SA
W związku z podpisaniem w dniu 28 listopada 2008 roku umowy znaczącej, Zarząd ATON-HT SA pragnie podziękować swoim akcjonariuszom za cierpliwość i obdarzenie Spółki zaufaniem. Umowa ta stanowi znaczący krok w rozwoju Spółki. Dodatkowo zarząd ATON-HT SA pragnie poinformować o zamiarze zwołania w grudniu konferencji, na której przedstawi plany rozwoju Spółki na rok 2009.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Barczyk - Prezes Zarządu

Voltek
05-12-2008, 16:47
ATON otrzymał tytuł Krajowego Lidera Innowacji 2008 w kategorii Innowacyjny Produkt... ale na sprzedaży tych innowacyjnych produktów oczekujemy w 2009 roku.
http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=13&id=995&PHPSESSID=83eddc861865d40c53dd6146ebdf1df3

gipsi
07-12-2008, 12:24
Na forum investstock " Cygan" zeskanował bardzo ciekawy artykuł pod tytułem 'Włókna absurdu".

strona 1
http://img92.imageshack.us/img92/8973/aton1uy0.jpg

strona 2

http://img379.imageshack.us/img379/2698/aton2bk7.jpg

strona 3
http://img53.imageshack.us/img53/1470/aton3ox1.jpg

Voltek
07-12-2008, 17:24
"Norwegowie kupują reaktor do oczyszczania materiałów mineralnych skażonych w procesie wydobywania ropy naftowej" - od Atona jak rozumiem. Jutro spróbuję się do nich dodzwonić. A w ogóle to dzięki za cenny materiał.

ineed$
07-12-2008, 18:08
bardzo dobrze . jestem nadal na atonie zwiekszym lub mniejszym zaangażowaniem

Voltek
07-12-2008, 18:26
No to muszę dokupić, tylko jutro się upewnię jak jest naprawdę. Szkoda, że nie mam zupełnie czasu na zmianę zaangażowania w spółkę. Muszę być niestety długo dystansowcem.

Voltek
08-12-2008, 08:59
Urządzenie dla Norwegów jest w fazie testów czyli Norwegowie kupują ale jeszcze nie kupią. Prowadzone są cały czas rozmowy z innymi potencjalnymi kontrahentami z Europy.

ineed$
08-12-2008, 12:54
dzwonięłś dziś do nich ??

Voltek
08-12-2008, 15:12
Tak. I próbowałem do autorki artykułu w Przeglądzie Technicznym. Nagrałem sie i prosiłem o telefon. Na razie bez odpowiedzi.

Voltek
10-12-2008, 18:53
Zarząd ATON-HT S.A. informuje
Zarząd ATON-HT S.A. informuje, iż z przyczyn organizacyjnych, jest zmuszony do przeniesienia planowanej na grudzień konferencji prasowej (raport bieżący nr 31/2008) na początek stycznia przyszłego roku. Podczas konferencji Zarząd Spółki przedstawi plany rozwoju Spółki na rok 2009.

Konferencja odbędzie się 7 stycznia 2009 roku w Centrum Giełdowym, ul. Książęca 4, w Warszawie o godz. 10.30. i będzie mieć charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich akcjonariuszy oraz osoby zainteresowane Spółką. Za zmianę terminu uprzejmie przepraszamy.

Voltek
10-12-2008, 18:56
To dla przypomnienia.

Uzupełnienie raportu nr 30/2008 z 01.12.2008
W związku z wieloma zapytaniami akcjonariuszy dot. zawartej 28 listopada umowy znaczącej z BESTMONT S.A. z siedzibą w Sieradzu - Zarząd ATON HT S.A. informuje: Przedmiotem niniejszej umowy jest projekt mający na celu produkcję, wdrożenie i sprzedaż urządzeń do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych ATON 500 BW na bazie technologii MTT i MOS, której to właścicielem jest i pozostaje ATON HT. BESTMONT S.A. jest znanym producentem urządzeń przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, specjalizującym się w sektorze przemysłu mięsnego, do którego to w głównej mierze pragniemy kierować ofertę ATON 500 BW. Zarówno wieloletnie doświadczenie w przemyśle spożywczo-maszynowym jak i znacząca baza klientów jaką dysponuje BESTMONT S.A. sprawiło, że to właśnie Spółka BESTMONT została przez nas wybrana do współpracy przy wykonaniu i sprzedaży urządzeń ATON 500 BW. Ponad to współpraca z firmą BESTMONT wpłynie pozytywnie na wskaźniki przepływów pieniężnych CF oraz kapitału obrotowego WC w ATON-HT SA. W ramach niniejszej umowy BESTMONT S.A. zobowiązuje się do koordynowania wszelkich prac realizowanych w celu osiągnięcia celu projektu i będzie ostatecznym wykonawcą i wyłącznym sprzedawcą urządzenia ATON 500 BW na terenie Polski do którego to ATON HT S.A. dostarczy zgodnie z zamówieniem podzespoły oparte o technologię MTT i MOS. W myśl niniejszej umowy ATON HT S.A. otrzyma wynagrodzenie z tytułu dostarczonych podzespołów i technologii ( minimalne przychody z tego tytułu 5 5000 000 netto ) oraz dodatkowe wynagrodzenie w ramach udzielonej licencji 50 000 zł netto za każde urządzenie wyprodukowane przez BESTMONT S.A. opartego o ww. technologię. Sprzedaż pierwszych urządzeń szacuje się na I kwartał 2009.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Robert Barczyk Prezes Zarządu

ineed$
10-12-2008, 22:28
http://images27.fotosik.pl/302/8260e2cc7b5c94b0.png

roznie :/

radekxp
15-12-2008, 09:33
Aton-HT zaprezentuje plany zaraz po Nowym Roku


Aton-HT, specjalizujący się w innowacyjnych technologiach związanych z ochroną środowiska, za kilka tygodni przedstawi oficjalne prognozy na 2009 r.

- 7 stycznia zaprezentujemy plany i strategię działania na najbliższy rok. Omówimy też projekcję finansową. Uważam, że nadchodzący rok będzie przełomowy dla naszej firmy - mówi Robert Barczyk, prezes i główny udziałowiec spółki.

W realizacji planów spółce pomóc powinna umowa z firmą Bestmon, dotycząca produkcji i sprzedaży urządzeń do mineralizacji. Aton zagwarantował sobie zbyt na co najmniej dziesięć maszyn Aton 500 o wartości 5,5 mln zł. Do tego dochodzi 0,5 mln zł z tytułu opłaty licencyjnej. Sprzedaż urządzeń, zgodnie z zapowiedziami zarządu, powinna ruszyć w I kwartale 2009 r. W I półroczu Aton stracił 0,8 mln zł przy śladowych obrotach. Tegoroczna prognoza zakłada wypracowanie 1 mln zł zysku netto, przy ponad 6 mln zł sprzedaży. Szef Atonu nie komentuje bieżących wyników finansowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że spółka odniesie się do nich w najbliższym czasie.Aton-HT otrzymał niedawno prawie 0,8 mln euro (3,2 mln zł), w ramach pierwszej transzy, unijnej dotacji na realizację projektu dotyczącego wdrożenia technologii unieszkodliwiania odpadów azbestowych za pomocą energii mikrofalowej. Całkowita wartość programu wynosi około 1,5 mln euro, z czego 1,06 mln euro da Unia Europejska. - Pieniądze już pracują, choć to nie inwestycja, a bardziej zespół badań i analiz realizowany w kilku krajach. Czas trwania programu obliczono na dwa lata - twierdzi Barczyk. W piątek akcje Atonu na New Connect wyceniano na 2,65 zł.

parkiet.com

Voltek
21-12-2008, 21:01
"Rok 2008 ma być przełomowy dla firmy" - mówi Robert Barczyk.
Jak poinformował w ostatnich dniach zarząd spółce przyznano dofinansowanie na realizację projektu "Rozwój przedsiebiorstwa poprzez produkcję proekologicznych innowacyjnych linii technologicznych unieszkodliwiania azbestu... w wysokości 851 160 PLN co stanowi 60% całkowitych działań kwalifikowanych w projekcie".
Mam nadzieję, że mimo poważnych problemów w gospodarce w Polsce i na świecie będzie to również przełom dla akcjonariuszy spółki. Mimo braku sprzedaży urządzeń w 2008 roku spółka rozwija się i zdobywa środki finansowe na rozwój.

ineed$
08-01-2009, 10:37
Plany
http://4click.eu/ATONHT/ato.PDF

PrezentujEc pfan i kierunek rozwoju Sp5lki Aton - HT w m09t., Zanqd Spolki za najwa2niejsze
z punKu widzenia rozwoju firmy uznal:
- realizacje umowy z BESTMONT SA, na dostawe podzespol6w itechnologil do budowy minimum lO
uzEdzei ATON 500 BW,
- komerdalizacjq pozostalych urzEdzei i technologii Spotki popzez podpisanie umowy na sprzeda2
urzqdzeh z firmami, z kt6rymi Spolka prowadzi obecnie rozmowy. W opinii zaeEdu Spotki na
podstawie rozm6w z potencjalnymi klientami oraz prac nad poszczegdlnymi unEdzeniami w 2009r.
poarinna rozpocqd sie sprzedaz takich uzqdzeri jak: ATON BWW, ATON 200 HR, MOS+R,
ATONIK, ATON 2OO K
- stwozenie C€ntrum Badawczo - Rozwojowego w ramadt dofinansowania otrzymanego z programu
Operacyjnego Innowaq/jna Gospodarka 2007-2013. W tym celu Spolka zamieza zwiqkszy6
zatrudnienie o 10 sp€alistycznych stanowisk, oraz zmodernizowad naleiqce do Aton-HT obiekty i
wyposa2y6 je w specjalistyczne urzqdzenia,
- uzyskanie przez Spolkq dotacji na realizacje programu O)(IZONE w ramach pR7 z projeldem
,,Oeyszeanie gaz6w wylotowych i poprocesowych za pomocq wirujEcej plazmy",
- realizacjQ programu ,,AMIANTE" w mmach pR7. Sp6,lka otrzymala dofinansowanie na
komercjalizacje tedrnologii unieszkodliwiana azbestu - uzqdzenia ATON 200. W 2OO9r.
planovt ana jest sprzdaz w ramach programu 3 uzEdzei (do badari w wersja duiej,6redniej i
matej) do firm uczestniczEcych w programie. Zakoiczenie programu planowane jest na rok 2010,
- dokoriczenie rozm6w miqdzynarodowych m.in. na rynku wqgierskim oraz holenderskim,
zmietzajEcych do powolania konsorcjum badawczych, w celu wdro2enia technologii MTT na tych
rynkach, Ponadto Sp6lka prowadzi rozmowy z firmami m.in. ze Szwajcarii, Belgi, Wloch, Francji,
Estonii, Norwegil,
- realizacjQ projektu ,,Rozw6j pzedsiebiorstwa poprzez produkcje proekologicznych, innowacyjnych
linii technologicznych do unieszkodliwiania azbestu" w ramach Sekorowego programu
Operacyjnego,

macaron
10-01-2009, 14:43
link (http://4click.eu/ATONHT/PlanistrategiaAtonHTSAw2009.ppt)

do ściągnięcia prezentacja z konferencji, z której wynika min że w styczniu podpisana będzie umowa na kolejną dotację

ineed$
14-01-2009, 13:55
2,2 blisko :/

ineed$
14-01-2009, 14:03
Aton-HT zakończył 2008 rok dużą stratą netto; szuka kupców dla swoich urządzeń7.1.Warszawa (PAP) - Notowany na rynku NewConnect Aton-HT zamiast
prognozowanego 1 mln zł zysku netto zanotował na koniec 2008 roku
dużą stratę. Spółka liczy, że w 2009 roku pozyska pierwszych
klientów na produkowane przez siebie urządzenia do utylizacji
odpadów niebezpiecznych.

Przy okazji prywatnej emisji akcji na początku 2008 roku (z
której Aton-HT pozyskał 5,25 mln zł) spółka zapowiadała, że
zakończy ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 1 mln zł, zyskiem
operacyjnym na poziomie 1,24 mln zł oraz przychodami 6,6 mln zł.

Kilka dni temu spółka zdecydowała się odwołać te prognozy.

"Nie zrealizowaliśmy naszej prognozy, zarówno na poziomie
przychodów, jak i wyników finansowych. Zamiast zysku netto będzie
dość duża strata, ale jej wysokości nie potrafię jeszcze podać" -
powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezes Aton-HT
Robert Barczyk.

Wśród przyczyn niezrealizowania prognoz Aton-HT wymienia m.in.
opóźnienia w budowie prototypów, opóźnienia legislacyjne w Sejmie
związane z projektem zmian w prawie oraz opóźnienia w negocjacjach
z potencjalnymi nabywcami urządzeń.

Aton-HT liczy, że w 2009 roku znajdzie chętnych na zakup swoich
prototypowych urządzeń i zacznie osiągać przychody z ich sprzedaży.

"Podpisaliśmy umowę ze spółką Bestmont, gdzie minimalne przychody
powinny wynieść w 2009 roku 6 mln zł. Mamy dostarczyć podzespoły i
technologię do budowy minimum 10 urządzeń ATON 500 BW" -
powiedział Barczyk.

Plany Aton-HT na 2009 rok zakładają również stworzenie centrum
badawczo-rozwojowego, uzyskanie kolejnych dotacji z Unii
Europejskiej na realizację swoich programów i dokończenie rozmów
międzynarodowych m.in. na rynku węgierskim oraz holenderskim,
zmierzających do powołania konsorcjów badawczych w celu wdrożenia
technologii MTT na tych rynkach.

Aton-HT chce też w tym roku realizować program "Amiante", w
ramach którego ma sprzedawać urządzenia do unieszkodliwiania
azbestu. W 2009 roku planowana jest sprzedaż w ramach programu
trzech urządzeń.

Prezes Barczyk spodziewa się, że jeśli zapowiedziane plany
zostaną zrealizowane, to w 2009 roku spółka zdecydowanie poprawi
swoje wyniki finansowe. Wtedy też zarząd Aton-HT może wnioskować
do akcjonariuszy o wypłatę dywidendy. (PAP)

pr/ ana/

ineed$
14-01-2009, 14:04
ATON-HT SA odwołanie prognozyNr: 36/2008

Zarząd ATON-HT SA informuje, że podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych dla roku 2008, które zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 22 lutego 2008 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych dla roku 2008, z powodu:

- opóźnienia budowy prototypów, które wynikały z trudności ze znalezieniem partnera do budowy mechaniki poszczególnych prototypów.
- opóźnień legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy o odpadach - termiczna obróbka odpadów zawierających azbest.
- opóźnienia negocjacji z potencjalnymi nabywcami urządzeń, które w opinii Zarządu nie zostaną zakończone do końca 2008 roku.
- przesunięcie się realizacji programu AMIANTE, z przyczyn niezależnych od Spółki

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 25) oraz § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

kom ebi mra

Voltek
14-01-2009, 22:37
Tak dla przypomnienia. 22 stycznia sejmowa komisja ochrony środowiska zajmie sie zagadnieniem "Przegląd innowacyjnych technologi utylizacji odpadów" a 24 stycznia powinna przedstawić plan pracy w okresie od lutego do lipca. Na zamknięcie notowań Aton kosztował 2,45zł po spadku 0,41% ale jeszcze wszystko przed spółka.

ineed$
28-01-2009, 19:09
http://images39.fotosik.pl/54/648165d62ff29115.png

Voltek
15-03-2009, 22:46
Rząd przyjął projekt ustawy zezwalającej na stosowanie urzadzeń przewoźnych do utylizacji azbestu. Projekt trafił nareszcie do Sejmu. Jeśli ustawa wejdzie w życie to nareszcie ruszy długo oczekiwana sprzedaż ATON-a 200 w Polsce.

ineed$
16-03-2009, 09:33
info infem, zobaczymy co na kursie pokazą :)

i łądnie dobrze ze juz tam trafiło .

ineed$
16-03-2009, 09:48
przypomnienie

ATON-HT SA rząd przyjął projekt ustawyNr: 5/2009
ATON-HT SA informuje, że projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który przewiduje m.in. możliwość utylizacji azbestu w urządzeniach przewoźnych został zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, tj. 3 marca br. i trafił do Sejmu. Dla Spółki ATON-HT może to oznaczać, iż w wkrótce opatentowana przez firmę technologia MTT do utylizacji tego groźnego dla życia i zdrowia ludzkiego odpadu, będzie mogła być bez przeszkód stosowana w Polsce.

Przyjęty przez Rząd projekt nowelizacji Ustawy o odpadach wprowadza szereg zmian, które w uzasadnieniu zawartym w projekcie mają przyczynić się do przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wprowadzić ułatwienia dla nowych technologii służących jego przetwarzaniu. Dla Spółki kluczowe znaczenie ma regulacja zawarta w art. 38a projektu ustawy, która zakłada, iż utylizacja azbestu może odbywać sie w urządzeniach przewoźnych. W przypadku gdy ustawa zostanie przyjęta i wejdzie w życie, urządzenie ATON 200 będzie mogło być bez przeszkód stosowane w Polsce.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 1.

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z Serwisu Ekonomicznego PAP z 05.03.2009 15:45------------ATON-HT SA uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznejNr: 6/2009
Zarząd ATON-HT SA informuje, że w dniu 6 marca 2009 roku została zakończona merytoryczna ocena projektu w ramach schematu 1.1.A2 RPO - Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa. Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania na wdrożenie innowacyjnej technologii MTT do produkcji w ATON-HT S.A. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 258 220 zł, w tym kwota dofinansowania wyniesie 1 018 050 zł.

Projekt przygotowany przez ATON-HT SA został wysoko oceniony, zajmując czwarte miejsce na liście 172 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 1.

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z Serwisu Ekonomicznego PAP z 06.03.2009 15:26

ineed$
03-04-2009, 23:23
Szacunkowe koszty realizacji programu oraz źródła jego finansowania w ciągu 30 lat:•Realizacja programu ze środków:
•a) publicznych - 821,15 mln zł, w tym:
•*budżet państwa - 65,15 mln zł;
*budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne - 711,00 mln zł;
*fundusz pracy - 45,00 mln zł;
•b) prywatnych - 47 198,00 mln zł;
•c) zagranicznych - 212,85 mln zł.
Źródła finansowania Programu
•NFOŚiGW
•WFOŚiGW
•EKOFUNDUSZ
•Budżety jednostek samorządu terytorialnego
•Budżet państwa
•Banki
•Kapitał własny posiadaczy odpadów
•Środki zagraniczne UE

Przewidywana ilość składowisk w układzie wojewódzkim do lokowania odpadów azbestowo-cementowych w latach 2003-2032

ineed$
03-04-2009, 23:38
http://images47.fotosik.pl/97/64c9fa0be737d0ef.png

luka do przejścia , mizernie jak do tej pory

ineed$
06-04-2009, 17:52
ATON-HT SA (ATO) 6 Kwi, 16:07 2.63 +0.16 (+6.48%)

ineed$
09-04-2009, 12:46
http://images46.fotosik.pl/100/8bd4511e2a48d2e8.png

target 3,25

Voltek
10-04-2009, 23:02
10 maja odbędzie się WZA poświęcone między innymi podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze emisji nie więcej niż 3.3mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1zł z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy..
No chyba nie na pokrycie zadłużenia za 2008 rok?

ineed$
15-04-2009, 17:39
Zarząd ATON-HT SA informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 roku otrzymał zamówienie na reaktor mikrofalowy ATON 20 wraz z układem dopalania gazów wylotowych. ATON 20 w zespole z urządzeniem wykorzystującym opatentowaną technologią MOS (Microwave Oxidation System) jest urządzeniem laboratoryjnym i służy do unieszkodliwiania na małą skalę odpadów niebezpiecznych. Wartość kontraktu wynikająca z zamówienia wynosi 100.000 euro, a termin realizacji do 6 tygodni. Zgodnie z warunkami zamówienia, Zarząd ATON-HT SA nie może przekazać do publicznej wiadomości nazwy podmiotu zamawiającego. Urządzenie Aton 20 jest przeznaczone do badań w skali laboratoryjnej próbek odpadów niebezpiecznych w tym próbek ACM (materiałów zawierających azbest) z wykorzystaniem opatentowanej technologii MTT. System dopalania gazów wylotowych MOS ma na celu dopalenie związków organicznych (węglowodorów) oraz innych lotnych substancji chemicznych, które są emitowane w trakcie typowych procesów spalania (np. spalarnie).


KIERUNEK 3zł :D

ineed$
15-04-2009, 18:06
4 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Voltek
25-04-2009, 13:55
http://www.newconnect.pl/nr/detB.php?id=3366

No i mamy uzasadnienie emisji z pp. Wkrótce powinno być info dotyczące "rezultatów" udziału w kolejnych Międzynarodowych Targach Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle odbywajacych się w Hannowerze (20-24.04.2009r.)

pluto
23-05-2009, 18:40
Nie żadnego konkretnego info ale jest dzień pp ustalony na 1 czerwca 2009r a okres realizacji do 6 sześciu tygodni na realizację kontraktu o wartości 100000 euro na reaktor mikrofalowy Aton 20. Zbieg okoliczności? A poza tym nadano druk sejmowy rządowemu projektowi ustawy pozwalającemu na stosowanie przewoźnych urządzeń do utylizacji azbestu.

Voltek
29-05-2009, 22:25
W raporcie bieżącym nr 22/2009 spółka poinformowała, że otrzymała zamówienie na elemnty do budowy urządzenia ATON 500 BW przeznaczonego dla zakładu przetwórstwa mięsnego z okolic Kielc. Urządzenie przeznaczone jest do mineralizacji odpadów organicznych.
Coś wreszcie drgnęło, tym razem na rynku krajowym.

ineed$
16-06-2009, 10:54
ATON-HT SA termin publikacji prognozy finansowej na 2009 rok
Nr: 28/2009
Zarząd ATON-HT SA informuje, iż w dniu 25 czerwca 2009 roku, w formie raportu bieżącego, przedstawi prognozy finansowe na 2009 rok.
Podstawa: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu
kom ebi abs/


voltek zapisujesz sie na pp ??

Voltek
16-06-2009, 10:59
Tak. Raz kozie smierć.

Voltek
16-07-2009, 17:48
Spółka skazana na sukces...
http://www.ncbiuletyn.pl/biuletyn/czytaj/232-Technologia_MTT___z_czym_to_się_je_.html

ineed$
04-10-2009, 00:13
Informacja o sprzedaży :)

ineed$
12-11-2009, 22:20
Termin publikacji raportu za III kwartał 2009 roku
W związku ze zmianą zasad przekazywania raportów okresowych określonych w dokumencie "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", będącym załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku, Zarząd ATON-HT SA informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2009 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2009 roku.

Podstawa prawna: § 6 pkt 12.2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Szakalisko
16-11-2009, 17:00
Info z 16.11 - informacja prasowa:

http://www.aton.com.pl/news/ue-dofinansuje-zakup-urzadzen-aton-ht-na-lotwie


"Informacja prasowa

UE dofinansuje zakup urządzeń ATON-HT na Łotwie.

Zakup urządzeń ATON-HT znalazł się we winsoku o dofinansowanie ze środków UE projektu w zakresie unieszkodliwiania odpadów na Łotwie. Wartość całego kontraktu to ok. 4,5 mln EUR.

Wniosek, który złoŜyła łotewska firma przeszedł pierwszy etap i został przyjęty do realizacji. W zakres przedsięwzięcia unieszkodliwiania odpadów wchodzi zakup kilku urządzeń ATON-HT, m. in. ATON BWW, ATON 500 BW, ATON 200 HR, oraz ATON 200.
W chwili obecnej łotewska Agencji Rozwoju i Inwestycji zajmująca się rozpatrywaniem wniosków będzie sprawdzać urządzenia ATON-HT. Ze swej strony Spółka wysłała juŜ na Łotwę potwierdzenie wartości poszczególnych urządzeń. Tak jak w przypadku wszystkich programów finansowanych z UE, rozpatrywanie i wdraŜanie kolejnych etapów wniosku, będzie rozłoŜone w czasie. Zakończenie całego procesu i podpisanie wszystkich umów powinno zakończyć się najpóźniej do 30-06-2010.

Współpraca ATON-HT z firmami na Łotwie trwa od dawna, natomiast ściśle współpracujemy od półtora roku. Nasza firma prezentowała tam i testowała z powodzeniem urządzenie do oczyszczania gazów odlotowych CAW oparte na technologii MOS (Microwave Oxidation System). Zakończyliśmy takŜe projekt oczyszczenia ziemi z ropopochodnych za pomocą ATON 200 HR + MOS 2O w Rydze.
W połowie października odbyła się specjalna konferencja połączona z pokazem dla przedstawicieli mediów i przedsiębiorców z Łotwy oraz krajów sąsiednich. Zainteresowanie naszymi urządzeniami wykazali zarówno przedsiębiorcy, jak i środowiska naukowe na Łotwie. – powiedział Robert Barczyk –
prezes ATON-HT S.A.
W najbliŜszy czasie planowane jest spotkanie ATON-HT z przedstawicielami "E Dolgawa", w celu podpisania umowy końcowej na dostawę urządzeń ATON-HT wraz z dodatkowym osprzętem tj. urządzeniami do przygotowania odpadu (rozdrabnianie, mieszanie), transporterami podawczymi, wymiennikami ciepła, etc. w przypadku otrzymania przez stronę łotewską dofinansowania."


+ http://www1.iub.gov.lv/iub/ads_popup/?action=show_rez&Nrpk2=50829

1. Nazwa obiektu Zamówień: Reaktor mikrofalowy do unieszkodliwiania odpadów medycznych za 527 K łatów
2. Reaktor mikrofalowy z odpadów budowlanych, skażone usuwania gleby, spalinowych i urządzeń gazowych za 878K łatów
3. Kuchenka mikrofalowa reaktora biologicznego unieszkodliwiania odpadów (piroliza) i minerały (dodano nawóz) produkcji 527 K łatów
4. Reaktor mikrofalowy do przetwarzania odpadów azbestowych, gazów spalinowych do spalania i produkcji dodatków do cementu 808 K łatów


Jest to ''Zawiadomienie o podejmowaniu decyzji'' - "decyzja podjęta"


+ Jutro wznowienie prac podkomisji nad ustawą o odpadach :)

Szakalisko
19-11-2009, 17:14
Prace podkomisji dobiegły konca i wytsrzelilismy na nowe poziomy:

http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Azbest/

(tu zapoznajemy się tez z informacją dotycząca Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032)

Najwaznieszy cytat:

"4) w § 10:
(...)
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Usuwane odpady zawierające azbest mogą być przetwarzane met
fizycznymi, chemicznymi lub ich kombinacjami w instalacjach, urządzen
urządzeniach przewoźnych, zapewniających doprowadzenie odp
zawierających azbest do postaci, w której nie występują włókna azbestu.”; "


termin zglaszania uwag: 2 grudnia 2009
-------------------------

INFORMACJA PRASOWA OD ATON`a:

W najbliŜszych dniach odbędzie się kolejne, prawdopodobnie ostatnie juŜ posiedzenie podkomisji rozpatrującej ustawę o odpadach. Na początku grudnia br. podkomisja ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac Komisji Środowiska.

17 listopada br. na posiedzeniu komisji, temat zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych zdominował całą dyskusję. Głosowanie nad ewentualnymi poprawkami odbędzie się prawdopodobnie juŜ w przyszłym tygodniu, czyli podczas najbliŜszego posiedzenia.

W chwili obecnej obowiązuje przyjęta przez podkomisje na jednym z wcześniejszych posiedzeń poprawka zakładająca, iŜ odpady medyczne będzie moŜna unieszkodliwiać tylko metodami termicznymi w temperaturze powyŜej 850 st. C. Projekt rządowy dopuszczał równieŜ inne metody. Technologia mikrofalowa jako metoda unieszkodliwiania odpadów medycznych znalazła się zarówno w projekcie rządowym ustawy, jak i w przyjętym przez podkomisję rozwiązaniu. Przepisy zezwalające na utylizację azbestu w urządzeniach przewoźnych, takich jak np. reaktor mikrofalowy typu Aton 200 nie wzbudzają zastrzeŜeń

Podkomisja ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac na posiedzeniu Komisji Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które obędzie się na początku grudnia.

Ze względu na niektóre zapisy w projekcie ustawy, których obowiązek wejścia w Ŝycie od 1 stycznia 2010r. nakłada na Polskę UE, jest szansa, Ŝe prace nad ustawą zakończą się jeszcze w grudniu i zacznie ona obowiązywać od nowego roku.
-------------------------

Voltek
23-11-2009, 22:02
Czy ktoś ma pytania dotyczące spółki? Proszę napisać - wybieram się na Pol-Eko do Poznania i odwiedzę stoisko Atona.

Szakalisko
23-11-2009, 23:26
Voltek dopytaj się o :

> Czy w urządzeniu Aton 500BW (urządzenie do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych) zostały już wyeleminowane błędy powodujące niesprawnośc dizałania / W swoim ostatnim raporcie za III kwartał informują że prace testowe się przedłużają a zatem kontrakt z BESTMONTem niejest wypełniony (sprzedaż na wartośc 5,5 mln) - pytanie jak długo prace potrwają?

> Czy są już jakieś informacje z Niemiec nt. przydatności wykorzystania ATONITU w oczyszczalniach bilogicznych?

> Czy ATON Scandinavia ma być docelowo również producentem urządzeń produkowanych przez ATON?

> Co z rynkiem USA? (ani widu ani słychu a tam przeciez miliardy ton azbestu z naszymi rodakami na dachach)

> Czy firma zamierza otworzyć własną linię produkcyjną (jesli tak to kiedy) do budowy maszyn ATON czy bedą zlecane do produkcji tylko i wyłacznie podmiotowi BESTMONT ? Jak w swietle nadchodzącego popytu ma zamiar realizować produkcje nie majac wlasnej lini produkcyjnej ?

ineed$
24-11-2009, 00:41
Czy ktoś ma pytania dotyczące spółki? Proszę napisać - wybieram się na Pol-Eko do Poznania i odwiedzę stoisko Atona.

Voltek dopytaj się o :

> Czy w urządzeniu Aton 500BW (urządzenie do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych) zostały już wyeleminowane błędy powodujące niesprawnośc dizałania / W swoim ostatnim raporcie za III kwartał informują że prace testowe się przedłużają a zatem kontrakt z BESTMONTem niejest wypełniony (sprzedaż na wartośc 5,5 mln) - pytanie jak długo prace potrwają?

> Czy są już jakieś informacje z Niemiec nt. przydatności wykorzystania ATONITU w oczyszczalniach bilogicznych?

> Czy ATON Scandinavia ma być docelowo również producentem urządzeń produkowanych przez ATON?

> Co z rynkiem USA? (ani widu ani słychu a tam przeciez miliardy ton azbestu z naszymi rodakami na dachach)

> Czy firma zamierza otworzyć własną linię produkcyjną (jesli tak to kiedy) do budowy maszyn ATON czy bedą zlecane do produkcji tylko i wyłacznie podmiotowi BESTMONT ? Jak w swietle nadchodzącego popytu ma zamiar realizować produkcje nie majac wlasnej lini produkcyjnej ?

jak to dobrze ze dtrzymacie ręke na pulsie !! :)

Voltek
25-11-2009, 23:03
1. Urządzenie jest już w pełni sprawne
2. Nie ma jeszcze.
3. Umknęło mi.
4. Temat jest aktualny, trwają rozmowy a wkrótce wystawa/prezentacja w USA.
5. Spółka posiada własne linie produkcyjne, nowa halę produkcyjną.
PS. Stoisko było dzisiaj oblężone.

Szakalisko
26-11-2009, 08:09
Dzieki Voltek.

Ps. Wczoraj dali korekte raportu za III kw. - in plus czary mary i strata netto stopniała o 0,5 mln (zamieszali w przychodach i zobowiazaniach - pozniej postudiuje)

Voltek
26-11-2009, 22:16
O ile dobrze zrozumiałem z wczorajszej rozmowy to nie mają zobowiązań długoterminowych ani kredytów w bankach. Raportu jeszcze nie przeglądałem.

Voltek
29-11-2009, 21:38
W Norwegii zostanie zarejestrowana Spółka "Aton Scandinavia", której zadaniem będzie promocja i pośrednictwo sprzedaży urządzeń Aton HT a następnie serwis sprzedanych urządzeń na terenie Norwegii i Szwecji. Spółka prowadzi szereg rozmów i składa oferty handlowe między innymi do Korei, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. W USA potencjalny rynek do wykorzystania urządzeń typu Aton jest ogromny, poza tym Amerykanie znają już nowoczesną technologię wykorzystywaną w tych urządzeniach. Spółka współpracuje z firmami promującymi i wdrażającymi nowe technologie na Węgrzech, Słowacji, USA, Holandii... To dobry kierunek zwiększający możliwości dotarcia spółki z ofertą sprzedaży swoich urządzeń do klientów zagranicą, podobnie jak i udział w targach.
Więcej w raporcie za 3 kwartał 2009r.

ineed$
02-12-2009, 14:03
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/Informacja_prasowa_Aton-HT_S_A_ATON-HT_prelegentem_na_Ko.pdf

ineed$
03-12-2009, 20:10
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”
Streszczenie
I
CDM Sp. z o.o.(dawniej Proeko CDM Sp. z o.o.) Warszawa, październik 2009
Streszczenie (w języku niespecjalistycznym)"W praktyce jedynym stosowanym powszechnie sposobem unieszkodliwiania odpadów azbestowych było i jest nadal ich składowanie4 (wyroby i odpady zawierające azbest nie mogą być kierowane do powtórnego wykorzystania), które powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie dopuścić do uwalniania włókien azbestu do powietrza atmosferycznego. Inne techniki unieszkodliwiania azbestu (metody plazmowe, obróbka chemiczno-termiczna) są słabo rozprzestrzenione nie tylko w Polsce ale i na całym świecie "

" Rozwój technologii wydaje się dawać obecnie szansę na zastosowanie innych niż składowanie i cementowanie metod przetwarzania, a nawet odzysku odpadów azbestowych. Najbardziej obiecujące są metody zapewniające destrukcję decydującej o szkodliwości azbestu struktury krystalicznej jego włókien pod wpływem temperatury lub innych czynników fizyko-chemicznych. Przewidziane w Programie prawne dopuszczenie przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych służących unicestwieniu włókien azbestu stworzyć ma zatem możliwość alternatywną do budowy nowych składowisk odpadów azbestowych. Prace legislacyjne w tym zakresie zostały rozpoczęte w Polsce w 2008 r. i mają za zadanie wsparcie celów i działań przyjętych w Programie."

"W szczególności trzy cele główne:
– oczyszczenie terenu Polski z produktów zawierających azbest (materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, w tym elewacyjnych);
– minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Polski;
– likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko; należy uznać za bezalternatywne w świetle wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz w odniesieniu do przyjętych przez Polskę rozwiązań prawnych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że realizacja celu drugiego i trzeciego jest niejako konsekwencją realizacji celu pierwszego"

"Hipotetyczną alternatywą byłoby jedynie uznanie, że pozostawienie wyrobów azbestowych w miejscach
ich obecnego wykorzystywania powoduje mniejsze konsekwencje środowiskowe, niż ich usuwanie pod
kontrolą, co w świetle zgromadzonych informacji nie znajduje uzasadnienia, ani potwierdzenia.
Wskazanie innych racjonalnych alternatyw szczegółowych osiągania celów stanowiących podstawę dla
sformułowanych w Programie zadań jest – przy ogólności opisu i postanowień Programu i przy
obecnym stanie rozwoju techniki – zasadniczo niemożliwe. Pola do wariantowania działań mogłyby
pojawiać się bowiem tylko w dwóch zasadniczych kwestiach:
– innych niż obecnie stosowane (składowanie) sposobów unieszkodliwiania odpadów
azbestowych;
– zmiany lokalizacji nowych składowisk lub innego doboru miejsc rozbudowy składowisk
istniejących.
Rozwijana w ostatnim czasie metoda mikrofalowa wydaje się być obiecująca, w związku z czym
Program przewiduje jej zastosowanie. Wprawdzie jej upowszechnienie w bardzo krótkim czasie nie
wydaje się realne z powodów ekonomicznych i w związku z koniecznością ostatecznego potwierdzenia
jej skuteczności, ale Program przewiduje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań prawnych w zakresie
kontroli nad operatorami tego typu przewoźnych urządzeń, w tym wypracowanie skutecznej metody
potwierdzania skali i efektów prowadzonych operacji z odpadami."


źródło: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/E2F4A2A4-5A2A-4758-AD15-01DE0396F04E/58101/Streszczenie.pdf

ineed$
08-12-2009, 12:48
wykres z rana

http://img6.imageshack.us/img6/5098/ato30.png

Szakalisko
09-12-2009, 15:16
edukacyjnie:

Fajnie wszystko pokazane co i jak z czym sie je + plany:

http://www.ncconvention.pl/prezentacje/02_aton-ht.ppt

http://www.ncconvention.pl/php/dokumenty/news/2209_13_45.ppt

http://www.youtube.com/user/GlobeForum

http://www.youtube.com/user/GlobeForum#p/u/18/Z77xO2u4cUo

ineed$
09-12-2009, 20:33
Szak kim je ta babeczka ?? to z załogi ATONA ??

Voltek
09-12-2009, 21:01
Jest odpowiedzialna za kontakt z mediami (firma zewnętrzna). Chyba, że pytasz o kogoś innego.

Szakalisko
10-12-2009, 10:42
To nie jest ta sama osoba o której pisze Voltek - Voltek podkochuje sie sadzac po czestotliwosci telefonow w Pani Agnieszce - osoba do kontaktów z mediami:)

Natomiast o tej ciezarowce na Globe Forum mowiła Pani Ewa Błażewska - kim jest nie mam pojęcia - nie mniej dzięki jej speaking show wygrali Globe Forum :)I konczac temat azbestu mysle ze pora przrzucac sie na ATonit i ustawę odorową w relacji do urządzenia Aton MOS – dopalanie gazów poprocesowych oraz usuwanie odorów:


Powstaje ustawa odorowa


Od ponad roku w Ministerstwie Środowiska prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie standardów odorowych. Pracuje się nad przepisami umożliwiającymi podjęcie działań w stosunku do zakładów o dużej uciążliwości zapachowej (oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów, lakierni, ubojni, ferm hodowlanych itp.).

W czerwcu br., w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone projektowi tzw. „ustawy odorowej”. Przedstawiciele przedsiębiorców różnych branż, krytykowali projekt i podkreślali, że wprowadzanie w życie ustawy będzie kolejną barierą dla prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast ekolodzy
i mieszkańcy okolic, w których znajdują się uciążliwe zakłady produkcyjne podkreślali, że konieczne jest wprowadzenie przepisów prawnych w tej dziedzinie, dzięki którym będzie można karać zakłady, za emisje niektórych odorów, albo nakazać im wykonanie tzw. barier antyodorowych.

Projekt ustawy odorowej (ustawa
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej) daje duże możliwości samorządom. Minister środowiska Jan Szyszko uważa, że to samorządowcy decydują, jakie zakłady przemysłowe znajdują się na ich terenie i dlatego też samorządowy mają decydować, które zakłady zamknąć, a które zmusić do tego, aby przestały wydzielać nieprzyjemne dla mieszkańców odory. Minister zaznacza, że jest to dopiero projekt ustawy, dlatego organizowane są spotkania i w kolejnych etapach prac brane będą pod uwagę wszystkie argumenty.
Według projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej problem tej uciążliwości będzie rozpatrywany na szczeblu samorządowym. Każdy rozpoczynający działalność na terenie gminy będzie musiał złożyć do urzędu gminy oświadczenie, że jego firma nie będzie dla mieszkańców gminy uciążliwa pod względem zapachowym. Rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę określającą ograniczenia w prowadzeniu działalności, która będzie uciążliwa zapachowo. Uchwała będzie mogła być podejmowana z własnej inicjatywy wójta, czy burmistrza lub na wniosek złożony przez co najmniej 50 mieszkańców gminy. Szef gminy będzie mógł ponadto wstrzymać działalność mogącą powodować uciążliwość zapachową, albo wstrzymać działalność bez prawa do odszkodowania.

Media donoszą, że gdy projekt ustawy został umieszczony na stronach ministerstwa, wśród przedsiębiorców pojawił się strach i obawa przed tym, że nowe przepisy mogą spowodować zwolnienie rozwoju gospodarki. Zanim projekt ustawy będzie skończony i przyjęty przez Sejm, może minąć kilka miesięcy lub nawet lat. Może również zostać odrzucony przez Sejm, jednak wydaje się, że prędzej czy później dojdzie do unormowania prawnego tej kwestii.

ineed$
11-12-2009, 08:18
http://img12.imageshack.us/img12/2307/ato.gif

Szakalisko
17-12-2009, 20:45
Stenogram z posiedzenia Sejmu w sprawie ustawy o odpadach:

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/A5CD43E9D4E91EB9C125768E007E1948/$file/56_b_ksiazka.pdf

Szybkie podsumowanie: Wszsytkie kluby poparly ustawe - oponenci PO uparli sie na autoklawy

Ustawa wrocila wczoraj do Komisji - Komisja dzisiaj tj. 17 grudnia juz przedstawila sprawozdanie do zglsoznych uwag przez PO

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/2561-A/$file/2561-A.pdf

PO dostalo palą w łeb - wszystko na status odrzucić!

+ głosowanko dzisiaj w Sejmie:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&56&49

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&56&50

jest pięknie!

Voltek
17-12-2009, 20:50
Dobra robota. Spółka też na pewno ciężko pracuje i testuje urządzenia.

Szakalisko
18-12-2009, 07:57
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach

17.12. Warszawa (PAP) - Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o odpadach, która zakłada m.in. że metodą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych będzie, tak jak do tej pory, ich spalanie. Posłowie nie zgodzili się na wprowadzenie innych metod utylizacji, czego chciał rząd. Platforma Obywatelska zapowiada, że wprowadzi je do ustawy w Senacie.


Nowela przeszła niewielką większością głosów; za jej przyjęciem było 210 posłów, 196 przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Za byli wszyscy posłowie PiS i PSL, koła Polska Plus, SdPl i SKP SD oraz Lewica, ale bez jednego posła - Tadeusza Iwińskiego. W klubie PO za ustawą głosował tylko jeden poseł - wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Za ustawą było też trzech posłów niezrzeszonych (Marek Balicki, Andrzej Celiński i Ryszard Galla). Przeciw uchwaleniu nowelizacji byli - oprócz 193 posłów PO i Iwińskiego - dwaj posłowie niezrzeszeni (Zbigniew Chlebowski i Wojciech Mojzesowicz). Wstrzymali się czterej posłowie Lewicy i niezrzeszony Maciej Płażyński.

Spór o to czy spalać zakaźne odpady medyczne, czy pozwolić na inne metody ich utylizacji, zdominował prace Sejmu nad obszerną nowelizacją ustawy o odpadach.

Wcześniej w czwartkowym głosowaniu przepadły trzy poprawki klubu PO, m.in. zakazujące współspalania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych i pozwalające ministrowi zdrowia w porozumieniu z ministrem środowiska określić dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania tych odpadów. Za ich przyjęciem było tylko 195 posłów, przy 215 przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Oprócz zapisów dotyczących odpadów medycznych nowelizacja ustawy pozwala m.in. na zamykanie z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów prawa. Ułatwia również działalność firm, które zajmują się budownictwem, rozbiórkami, remontami, ponieważ wprowadza jedną, ogólnopolską decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami.

Zgodnie z nowymi zasadami nie będzie można wywozić poza granice województwa odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych. Będą one musiały być zagospodarowywane lub utylizowane tam, gdzie zostały wytworzone, chyba że bliżej będzie instalacja do unieszkodliwiania odpadów - np. spalarnia w sąsiednim województwie.

Zmiany dotyczące ewidencji odpadów, pozwalające marszałkowi województwa zweryfikować dane dostarczane przez posiadaczy odpadów. Nowelizacja precyzuje też obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów.

Prace nad zmianami w ustawi w Sejmie trwały od 15 lipca. Powołana w tym celu podkomisja spotykała się ponad 10 razy. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.(PAP)

ago/ bos/ mow/

zrodlo:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-o-odpadach-2065700.html

Szakalisko
20-12-2009, 00:11
47. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

11, 12 i 13 stycznia 2010 r.

[...]
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2002,do druku nr 2002, 2561,
[...]

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2010 r.

Voltek
10-01-2010, 21:27
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/NOTATKI_PRASOWE/11122009_Kwitnie_handel_akcjami_spol.pdf

Jedni kupują inni sprzedają. Wszyscy zarabiają ale i wszystko co dobre powinno i jest przed spółką. Czekamy na nowe informacje ze spółki. Ta spółka to nadal start-up.

Szakalisko
22-01-2010, 12:57
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=6342&ncc_index=ATO&id_tr=1

ATON-HT S.A. podpisał umowę na sprzedaż urządzenia do unieszkodliwiania odpadów medycznych i poszpitalnych - ATON BWW. Wartość kontraktu to 230.000 euro. Nabywcą urządzenia jest polska firma, która chce świadczyć usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych za pomocą urządzenia ATON BWW.

Podpisanie umowy zbiegło się w czasie z zakończeniem prac Parlamentu nad ustawą o odpadach, która zezwala na stosowanie urządzeń i technologii ATON-HT do unieszkodliwia odpadów medycznych oraz odpadów zawierających azbest. Ustawa w dniu dzisiejszym została skierowana do podpisu prezydenta. W związku z tym Zarząd ATON -HT S.A. spodziewa się, że będzie to pozytywny sygnał dla firm, które są zainteresowane urządzeniami i technologią Spółki, ale dotychczas wstrzymywały się z decyzją o ich zakupie do czasu wejścia w życie przepisów dopuszczających ich stosowanie

Voltek
24-01-2010, 22:32
11 lutego odbędzie się WZA. To tak dla przypomnienia.
http://www.aton.com.pl/walne-zgromadzenia

Wybiera się ktoś?

Szakalisko
02-02-2010, 22:58
Aldona Minorczyk-Cichy

2010-01-26 23:49:35 , Aktualizacja 2010-01-27 08:41:19
Azbestu nie trzeba będzie już wywozić na specjalnie przystosowane wysypiska. Będzie można utylizować go na miejscu, a bezpieczne dla środowiska pozostałości wykorzystywać m.in. przy budowie dróg.

becnie po zdemontowaniu wyroby z azbestem są wkładane do grubych worków i zakopywane w nieckach wyłożonych geowłókniną. W przyszłości jego szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego włókna będą zatapiane w polimerach lub stapiane w gigantycznej mikrofalówce. Na zmiany w prawie czekały od kilku lat dwie firmy: z Bielska-Białej i Wrocławia. Ich nowoczesnymi technologiami zainteresowane są od dawna kraje zachodnie.

Nowelizacja ustawy o odpadach została przyjęta przez Sejm. Czeka tylko na podpis prezydenta. Wprowadza możliwość przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, które umożliwiają w wysokiej temperaturze unieszkodliwianie włókien azbestu. Pozostałości mogą z kolei być ponownie wykorzystane, np. przy budowie dróg.

Takie urządzenie zaproponowała wrocławska firma ATON HT. To reaktor ATON 200, który pozwala unieszkodliwić tonę eternitu za 500-600 zł. Unieszkodliwi go w ilości 250 kg na godzinę. Koszt urządzenia to 1,5-2 mln zł.

Bielski Marbet Wil, jedna ze spółek Włodzimierza Mysłowskiego, rozdrabnia elementy azbestowe i miesza z płynnym polimerem siarki w specjalnych dezintegratorach. To co w tym procesie powstanie jest termoplastem, który może być wielokrotnie przetwarzany. W zależności od potrzeb odlewa się z niego różne elementy, np. płyty do stabilizacji podtorzy kolejowych. Zdaniem producenta, włókna z azbestu na pewno z nich się już nie uwolnią.

- Nasza metoda, niestety, nie mieści się w nowelizacji ustawy o odpadach. Szkoda, bo dzięki niej można zneutralizować więcej azbestu niż w przenośnych instalacjach. Mam wrażenie, że ta nowelizacja została napisana pod jedną firmę - mówi Włodzimierz Mysłowski. Dodaje, że przy 15 mln ton azbestu do usunięcia, korzystanie z przenośnych urządzeń to jak próba wydziobania Sahary przez stado wróbli.

Azbest jest niezwykle szkodliwy. Choroby związane z wniknięciem jego włókien do płuc to nowotwory, azbestoza i międzybłonniak opłucnej. Ujawniają się dopiero po kilkudziesięciu latach. Profesor Neonila Szeszenia-Dąbrowska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ostrzega: - Azbest to niewidzialna śmierć. Gromadzi się w naszym ciele w ciągu całego życia.

W Polsce jest ponad 15 milionów ton wyrobów zawierających śmiertelnie niebezpieczny azbest. W tym jest ponad 1,3 miliardów metrów kwadratowych płyt - tzw. eternitu, który pokrywa elewacje i dachy naszych domów, szkół, urzędów. Najwięcej azbestu jest na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. Ma definitywnie zniknąć do 2032 roku.

Voltek
30-03-2010, 16:21
"Jesteśmy przekonani że niezależnie od wszystkiego ATON-HT odniesie sukces. Jeśli nie w Polsce to na pewno na świecie. Będziemy sprzedawać swoje technologie i urządzenia zagranicę, gdzie mogą one być bez przeszkód stosowane. Za kilka lat technologia może wrócić do Polski, jako produkt
zagraniczny, a wtedy z całą pewnością zostanie doceniona i uznana za przełomową i innowacyjną. Przykład wielu polskich innowacyjnych rozwiązań i wynalazków niedocenionych w naszym kraju, a które znalazły uznanie na Zachodzie pokazuje, że to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu
w Polsce…"
To fragment oświadczenia ATON HT na artykuł prasowy dotyczący unieszkodliwiania azbestu, artykuł w/g mnie i z pewnością wielu innych osób co najmniej nieobiektywny.
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2010/OSWIADCZENIE_ATON-HT_wobec_publikacji_ktora_ukazala_sie_-1.pdf

Voltek
30-03-2010, 21:04
Polecam gorąco tekst lekko rozgoryczonego twórcy metody MTT-dr. Ryszarda Parosy, w którym wykazał rażący brak znajomości tematu nie tylko u autora artykułu ale i naukowców zabierajacych głos w sprawie ruchomych urządzeń do utylizacji azbest. Ale ATON HT to nie tylko utylizacja azbestu. My wiemy o tym.
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/NOTATKI_PRASOWE/2010/WPUSZCZENI_W_INNOWACJE.pdf

Voltek
01-05-2010, 21:18
26 maja 2010 roku odbędzie się WZA. Czy ktoś się tam wybiera?
http://www.aton.com.pl/walne-zgromadzenia

Voltek
08-05-2010, 19:49
Widzę, że nie ma chętnych. Niżej link do wywiadu z prezesem Robertem Barczykiem, który spowodował że notowania akcji ATO zakończyły się na plusie.
http://www.tvncnbc.pl/plany-aton-ht,6722577,20,klip.html#

ineed$
19-05-2010, 19:41
znalezione nie kradzione:

INFO:

ATON-HT S.A. – była 36. spółką notowaną na NewConnect. Swój debiut zarezerwowała na 29 lutego 2008 roku. Jak widać, spółka funkcjonuje w ASO prawie od początku jego utworzenia. Aton-HT jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem założonym w 2005 roku i zajmującym się utylizacją niebezpiecznych odpadów za pomocą opatentowanych nowych technologii. Od czasu debiutu kurs akcji na rynku NewConnect wzrósł od 3,50 do ok. 6,40 zł.

Interwał tygodniowy:
http://akcjeobligacje.files.wordpress.com/2010/05/ato_w.png?w=450&h=281

Tygodniowy wykres pokazuje balans na linii trendu wzrostowego w okolicy 5,90 – 6,37 zł, jego naruszenie może kierować kurs akcji na poziomy w okolicy 5zł.

Interwał dzienny:
http://akcjeobligacje.files.wordpress.com/2010/05/ato_d.png?w=450&h=281

Wybicie 7zł może prognozować dalszy ruch. Wyraźne strefy oporów na wypadek zwrotu w kierunku 5zł. Bardzo mały wolumen w ostatnich sesjach w połączeniu z ruchem bocznym nakazuje uwagę.

Voltek
20-05-2010, 21:27
Ktoś tutaj coś wczoraj wykrakał.

ineed$
21-05-2010, 09:49
Zobaczymy co będzie

http://img4.imageshack.us/img4/4403/atod2.png

Voltek
21-05-2010, 10:35
Zakład w Stradomie Wlk. nie jest zagrożony zalaniem. Wybiera się ktoś na walne? Jeśli nie to napiszcie tutaj pytania do spółki.....No chyba, że wszystko jest jasne

ineed$
21-05-2010, 11:01
ja nie mam pytań, wypadłem z obiegu informacji o ATONIE. Pewnie na parkiecie itp mają pytania .

Voltek
10-06-2010, 17:55
Jest już oficjalne info o początku notowań pp-od jutra:
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=8863&id_tr=1

Voltek
20-06-2010, 22:14
24 czerwca w Warszawie odbędzie się szkolenie obejmujące między innymi takie zagadnienia jak:
- Odpady a energia (wykorzystanie technologii oferowanej przez AtonHT)
- Wykorzystanie technologii Aton w przemyśle - biogazownie
- Kogeneracja (silnik +MOS)
http://www.ce2.pl/101_energia_z_odpadow___kogeneracja

Tutaj link do wywiadu z prezezesem Robertem Barczykiem:
http://www.tvncnbc.pl/aton-ht-pomoze-usunac-rope-amerykanom,6966205,20,klip.html#

ineed$
20-06-2010, 22:28
czyste Środowisko czysty zysk ;)

Voltek
27-06-2010, 21:20
RDO nie docenia Atona. Warto im przypomnieć o spółce za kilka miesięcy.
http://www.tvncnbc.pl/optimus-pomogl-portfelowi-rdo,7068808,20,klip.html#

ineed$
28-06-2010, 13:13
RDO jeszcz istnieje??

hmmm dobry pomysł , kto dzwoni ?? tzreba wyczekac moment bo narazie boczniak i szkoda marnowac kasy na impulsy kom

Voltek
29-06-2010, 05:43
To byłem ja.

ineed$
25-07-2010, 18:00
Voltek kiedy walniemy ten szczyt , gotówka na koncie mi kurzem oblatuje , czekam na ATO .


http://img24.imageshack.us/img24/4403/atod2.png


sprzedają te mikrofalówki juz w usa ??:)

Pozdrawiam trzymających oko na ato

Szakalisko
02-08-2010, 13:21
Wywiad z Prezesem

http://www.tvncnbc.pl/aton-ht-liczy-na-swoje-urzadzenia,7275501,21,klip.html#

m. in. ATonki jada na testy na plaze Ameryki

Voltek
02-08-2010, 20:18
PB też coś napisał o ATO. Któtkie podsumowanie tego co wyjaśni się w tym roku. Cierpliwośći.
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/NOTATKI_PRASOWE/2010/puls_biznesu_2010_08_02_atonht_wyrusza_na_poligon_ w_usa_.png

ineed$
03-08-2010, 09:39
PB też coś napisał o ATO. Któtkie podsumowanie tego co wyjaśni się w tym roku. Cierpliwośći.
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/NOTATKI_PRASOWE/2010/puls_biznesu_2010_08_02_atonht_wyrusza_na_poligon_ w_usa_.png

bardzo fajnie

Szakalisko
11-08-2010, 11:23
Zarząd ATON-HT S.A. informuje, że w dniu 10.08.2010 zestaw urządzeń do oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń ropopochodnych oferowany przez ATON-HT został wysłany na testy do USA. Badania mają przekonać koncern BP, że technologia ATON-HT będzie skuteczna przy oczyszczaniu amerykańskich plaż zanieczyszczonych wyciekiem ropy w Zatoce Meksykańskiej. Testy zestawu urządzeń Aton HR-S wraz z systemem oczyszczania gazów Aton MOS mają się rozpocząć w połowie września na Florydzie. Koszty związane z transportem i przeprowadzeniem testów poniesie partner amerykański. Wyjazd urządzeń jest efektem wizyty, jaką przedstawiciele strony amerykańskiej, zainteresowani stworzeniem planu usuwania skutków wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej złożyli w siedzibie ATON-HT w czerwcu.

Voltek
11-08-2010, 13:58
Komumikat dot. PDA Atona. Ale od kiedy będą notowane?
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=2&_OID=43&_Lang=&_RowID=1651069&category=5,6,7&_CheckSum=-1198998281

Voltek
13-08-2010, 23:00
PDA notowane będą od 16 sierpnia 2010 r.

A to z raportu za 2 kwartał 2010 roku:
"W dniach 25-28 maja 2010 Spółka ATON-HT wzięła czynny udział w targach N-EXPO w Tokio w Japonii. Przedstawiciele Spółki obecni na stoisku ekspozycyjnym spotkali się z ogromnym zainteresowaniem Metodą MTT i MOS ze strony gospodarzy jak i gości z całego świata. Nowoczesna metoda unieszkodliwiania odpadów (MTT i MOS), a także możliwości wykorzystania tych rozwiązań do usprawnienia innych procesów produkcyjnych, spowodowały, iż ekspozycja ATON-HT była jedną z najczęściej odwiedzanych ekspozycji wystawców z Europy. Największym zainteresowaniem cieszył się system MOS (Microwave Oxidation System). System dopalania gazów poprocesowych znalazłby zapewne wiele zastosowań w tak uprzemysłowionym kraju
jakim jest Japonia. Nawiązanie wielu kontaktów biznesowych pozwala z nadzieją patrzeć na rozwój dalszej współpracy w dziedzinie komercjalizacji metody MTT i MOS na rynku japońskim."

I jest zysk netto: 224 650.21 zł. A jak jest i w bardzo niedalekiej przyszłości będzie coraz większy zysk, to będą kredyty na finansowanie działalności.

ineed$
06-10-2010, 19:48
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2010/2010_10_06_IP_Testy_urzadzen_ATON-HT_w_USA.pdf

Szakalisko
18-10-2010, 22:56
Cholera wie co sie dzieje w Spolce - bo z jednej strony naganiaja na papiery informujac o BP a z drugiej strony o udzielony mzamowieniu na 0,1 mln nie informuja.

I ta kasa powinna byc w raporcie ZA III kwartal

CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Stanowisko do badań procesów suszenia oraz fizycznych
właściwości materiałów.
V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
23.7.2010
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O
UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ATON-HT SA
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
POLSKA
V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 88 016,39 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 135 000,00 PLN
Bez VAT


http://pl.dgmarket.com/tenders/np-notice.do~5555080

ineed$
19-10-2010, 10:30
trzeba czekać na 4 zł

ineed$
25-10-2010, 21:15
http://www.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2010/Wspolpraca_ATON-HT_w_dziedzinie_obronnosci_22_10_2010_In.pdf

ineed$
12-11-2010, 13:52
http://img547.imageshack.us/img547/7308/chart2atonht.png

mario 1
12-11-2010, 16:04
dziękuję

Voltek
14-12-2010, 22:13
1) Trwają testy urządzenia ATON HR S + MOS w USA. Urządzenie na testy do Stanów Zjednoczonych do miejsca przeznaczenia dotarły pod koniec września. Testy są prowadzone w celu pokazania możliwości urządzenia kilku zainteresowanym metodą MTT koncernom. Planowane zakończenie testów to koniec 2010 - początek 2011r.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/53/2010

ineed$
15-12-2010, 11:17
następne info bedzie odpalem

Szakalisko
16-12-2010, 23:06
ineed$ a pobijemy wasko i bedziemy na tko wisiec 3 dni +150% ?

Voltek
23-12-2010, 17:10
Klient chorwacki, który zorganizował i sfinansował pokaz (testy) urządzenia, wyraził
zainteresowanie kontynuowaniem współpracy i podejmowania wspólnych działań zmierzających do zakupu urządzenia przez klienta i stosowania na rynku chorwackim.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/informacja_prasowa_21122010.pdf
Czekamy na sprzedaż urządzeń albo licencji. Rok jeszcze się nie skończył.

Voltek
14-01-2011, 21:23
Skromny raport za grudzień 2011 r. Nic takiego o czym nie wiedzielismy wcześniej.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/1/2011

mario 1
15-01-2011, 17:09
faktycznie nic tu nie ma:(

Voltek
02-02-2011, 12:01
http://www.otwarty.pl/tekst/43955/jest-juz-projekt-rozporzadzenia-dot-unieszkodliwiania-odpadow-medycznych.html
"Projekt rozporządzenia, który jest już po konsultacjach społecznych, w najbliższym czasie powinien wejść w życie."

ineed$
22-02-2011, 20:19
bedzie oś w końcu czy nie bedzie niczego ;)

http://www.dropmocks.com/mRYYB

Voltek
25-02-2011, 23:41
Spór i walka trwa nadal w Sejmie. Mimo wszystko jestem optymistą i wiem, że sprzedaż ruszy.
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Sejm-wrocil-spor-o-metode-utylizacji-odpadow-medycznych,106682,14.html

ineed$
26-02-2011, 01:43
lobby *************

Voltek
26-03-2011, 07:41
Aton uzyskał patent na urzadzenia i metodę do utylizacji materiałów, w skład których wchodzi azbest na terenie Japonii i złożył wniosek do polskiego urzędu patentowego o udzielenie patentu na....
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/Nowe_patenty_ATON-HT_S.A._Informacja_prasowa_2011_03_25.pdf

ineed$
26-03-2011, 21:44
good

Voltek
29-03-2011, 17:00
www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=15576&id_tr=1

Ktoś ma już dosyć albo nie dostał tego na co liczył.

Voltek
02-04-2011, 19:51
Spółka ATON-HT została zaproszona do programu IRCOW, którego celem jest wdrożenie
innowacyjnych technologii dla odzysku wysokiej jakości materiałów z odpadów budowlanych
i rozbiórkowych. Jest to trzeci projekt w ramach 7 Programu Ramowego realizowany przy
współudziale ATON-HT
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/ATON-HT_przeprowadzi_projekt_w_ramach_unijnego_programu _.pdf

Zarząd ATON-HT S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2011r wpłynęła kolejna część opłaty wstępnej pierwszej raty na sprzedaż licencji. Wpłata ta jest związana z podpisaną w lutym ubiegłego roku umową sprzedaży licencji na stosownie procesu technologicznego z wykorzystaniem opatentowanych przez ATON- HT SA metod tj.: MTT - Microwave Thermal Treatment (nr zgłoszenia P-337957), MOS - Microwave Oxidation System (nr zgłoszenie P-384957) oraz Przewoźne urządzenie do unieszkodliwiania odpadów organicznych, zwłaszcza odpadów medycznych, cateringowych i weterynaryjnych (nr zgłoszenia P-389497) W CELU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/9/2011

Zarząd Spółki ATON-HT informuje, iż w dniu 31 marca 2011r. dokonał sprzedaży urządzenia -"Mikrofalowy układ absorpcyjno katalityczny do oczyszczania gazów po procesowych ATON 2 MOS" wykorzystywany przy obróbce termicznej materiałów w tym odpadów.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/10/2011

Można powiedzieć, że powyższe informacje niewiele zmieniają w ocenie spółki. Ale gdyby ich nie było to wiele osób/inwestorów powiedziałoby, że tradycyjnie jak co miesiąc w spółce nic się nie dzieje, nic mie sprzedają tylko przejadają pieniądze. Tak nie jest, spółka
funkcjonuje a bariery sprzedażowe/stosowania ich produktów są znane.
Aton prowadzi programy badawcze mające na celu opracowanie metod pozyskiwania energii z procesu utylizacji opon, utylizację odpadów farmakologicznych, medycznych, odpadów komunalnych z możliwością odzysku energii, likwidację skażeń środowiska odpadami chloroorganicznymi. Spółka pracuje nad wdrożeniem metody polegającej na pozyskiwaniu energii z procesów utylizacji biomasy roślinnej oraz nad metodą utylizacji elementów elektronicznych z jednoczesnym odzyskiem metali i krzemu.
Kiedyś była również mowa na temat zatapiania odpadów promieniotwórczych w szkle ale o tym teraz nic nie słychać.
Na marginesie warto pamiętać, że rada nadzorcza spółki na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego za rok 2010 wybrała Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Voltek
11-04-2011, 21:12
Centrum Badawczo-Rozwojowe Techniki Mikrofalowej spółki ATON-HT SA otrzymało kolejne zlecenie. Na potrzeby klienta, CBR zbada potencjał energetyczny dla różnego rodzaju odpadów dostarczonych do prób. Wartość kontraktu to 70 tys. zł netto.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/CBR_z_nowym_zleceniem.pdf

ineed$
13-04-2011, 14:04
nice

Voltek
13-04-2011, 17:42
Zarząd Spółki ATON-HT S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011r podpisał znacząca umowę na sprzedaż dwóch zestawów urządzeń Aton- HR +MOS. Wartość kontraktu to ok 800 000 €. Nabywcą urządzeń jest jedną z polskich firm zajmującą się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Urządzenia zostaną wykorzystane w celach przemysłowych do unieszkodliwiania odpadów i produkcji energii
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=15958&ncc_index=ATO&id_tr=1

Dzisiaj kurs akcji Atona wzrósł dzisiaj o 6.32% i wyniósł 4.04 zł.
Wartość obrotu 582 184.17 zł

ineed$
13-04-2011, 20:48
http://stooq.pl/q/?s=ato


wykres kosmiczny

Voltek
08-05-2011, 22:42
„Aktualnie spółka jest na ukończeniu negocjacji sprzedaży, potwierdzonych listami intencyjnymi na zakup HR+MOS przez zagranicznego klienta w 1 fazie zakupu dostawa pięciu kompletów w okolice Gliwic (HR + MOS do produkcji energii elektrycznej z biomas) po ok. 450 000 EUR” + 3 komplety HR+MOS do produkcji energii elektrycznej z granulatu opon każdy po ok. 450000 EUR…..Żródło: Raport roczny za 2010r., cz. 2 str. 42.
Poza tym polecam zapoznanie się chociaż z treścią raportu od strony 41 do 43. To ta najbardziej optymistyczna, na której realizację czekamy.

ineed$
09-05-2011, 08:56
lekturka


http://inwestor.aton.com.pl/raporty-okresowe/13/2011

Voltek
25-05-2011, 13:52
21.06.2011 r. WZA Atona.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/16/2011
I trochę nowinek w tym między innymi: Przedmiotem działalności spółki jest:
1) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej...
Kurs na koniec sesji w dniu dzisiejszym wyniósł 4.04 zł (+8.60%), wartość obrotu 92,18 tys. zł

ineed$
25-05-2011, 22:04
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2011/05/atod.png


http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-sa/

ineed$
28-05-2011, 15:07
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/rs6Kf9Tli7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ineed$
31-05-2011, 23:00
wykresik (http://edukacja.gpwinfo.pl/aton-ht-31-maj-analiza-techniczna/)

Voltek
15-06-2011, 22:09
Trwa ofensywa polskich zielonych technologii na rynki zagraniczne. Ogłaszamy listę nowych liderów GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Kapituła konkursu wyłoniła aż siedemnaście rozwiązań z dziedzin prośrodowiskowych, w których możemy mierzyć się z najlepszymi na świecie.
http://greenevo.gov.pl/show_news.php?f_id=130
Wśród 19 wybranych firm jest ATON HT

Voltek
25-06-2011, 11:19
Treść uchwał podjętych na ZWZA, które odbyło się 21.06.2011 r. we Wrocławiu.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/18/2011

Co poza tym?
W najbliższych dniach wizyta delegacji z USA i miejmy nadzieję, że wkrótce kolejna dobra informacja/-e ze spółki. Urządzenia pomyślnie przeszły testy w Stanach i kolejne wersje są testowane. Spółka cały czas prowadzi rozmowy z potencjalnymi kontrahentami dobrze oceniającymi produkty Atona. Problemem jest to, że nie ma takich urządzeń już pracujących co spowodowane jest regulacjami/zezwoleniami obowiązującymi w kraju.
Poza tym jest stosowana "zasada przezorności" czyli w skrócie, jeśli nie ma jeśli nie ma przepisów dot. przetwarzania odpadów zawierających azbest i nie jest to regulowane przepisami prawa unijnego....

ineed$
25-06-2011, 16:15
Voltek te kreski się jeszcze trzymają (http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2011/06/ato1006d1.png) nie wiem czy to wsparcie wytrzyma ale też trudno mi jest sobie wyobrazić jeszcze większe spadki .

Voltek
25-06-2011, 20:15
A ja sobie myślę tak i zastrzegam, że to moja opinia. Nie mogąc doczekać się naprawdę dobrych, przełomowych informacji ze spółki część osób pozbywa się akcji w małych ilościach, inni dobierają po coraz niższej cenie. I tak maleje cena akcji.
Ale jeżeli pojawią się inwestorzy zainteresowani kupieniem akcji z rynku to mogą celowo wywołać panikę, puszczą stopy i zmieni się struktura akcjonariatu: http://inwestor.aton.com.pl/inwestor/inwestor-menu/akcjonariat .
Ponad 72% to pozostali akcjonariusze więc jest o co walczyć. Bo przecież nawet slepy widzi potencjał tkwiący w tej polskiej spółce. Mimo kłód rzucanych pod nogi Aton nadal się rozwija i jest według mnie jest bardzo łakomym kąskiem dla zasobnych w gotówkę inwestorów.
Mimo wielu pesymistów nadal uważam, że zaskoczy nas niejedną dobrą informacją jeszcze w tym roku.

Voltek
06-07-2011, 15:22
Zarząd Spółki ATON-HT S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2011r. podpisał umowę na produkcję i sprzedaż urządzenia typu ATON MOS. Wartość kontraktu to 500'000,00 złotych netto.
www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=19291&ncc_index=ATO&id_tr=1

Voltek
14-07-2011, 16:50
"W czerwcu b.r. zakończono rozmowy ustalające harmonogram dalszych prac z kontrahentami z USA. Potwierdzeniem ustaleń ma być lipcowe spotkanie w Zakładzie Produkcyjnym Spółki ATON-HT w Stradomi Wierzchniej."
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=19517&ncc_index=ATO&id_tr=1

Strasznie się to wszystko ciągnie ale widać, że spółka nadal działa i prowadzi coraz więcej rozmów i badań.

ineed$
15-07-2011, 10:08
Dobrać i czekać.

Voltek
20-07-2011, 17:57
Aktualnie trwają rozmowy z przedsiębiorcami amerykańskimi dotyczące kupna dokumentacji i ewentualnej licencji urządzeń produkowanych przez Aton HT. Rozmowy będa trwały około 2-3 tygodni (inf. z Facebook-a).
Spółka weźmie udział w 4-letnim projekcie unijnym "Łagodna remediacja gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi", którego uczestnikami są między innymi europejskie uniwersytety.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/Fitoremediacja_ekologiczne_rozwiazanie_przyszlosci _w_zak.pdf

ineed$
21-07-2011, 08:22
O Fejs i Aton ulalala ciekawe kiedy ich zmęcza ciagłe pytania ;)

Voltek
05-08-2011, 22:01
Jest technologia, są zainteresowani, są nagrody, wyróżnienia i twardogłowi urzędnicy. Jaki będzie efekt tego listu do premiera i upowszechnienie informacji związanych z dotychczasową działalnością spółki? Sadzę, że nie przejdzie to bez echa a poza tym wybory coraz bliżej.
"Przekonany bowiem jestem, że za kilka lat ta technologia wróci do kraju pod inną nazwą i wprowadzona będzie przez firmę zagraniczną za jak sądzę inną cenę".
http://www.wykop.pl/artykul/835893/jak-w-polsce-niszczy-sie-innowacyjnosc/

ineed$
10-08-2011, 11:20
wnerw na debilizmy polityków z MŚ.


ps:

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/toksyczny-interes,17875,2

ineed$
11-08-2011, 14:29
http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,10100915,Wspieranie_biznesu___promocja_za %20_granica_i_zakaz_w.html

Jednym z laureatów GreenEvo jest notowana na rynku NewConnect firma Aton-HT. Spółka zaprojektowała i opatentowała urządzenie do przyjaznej dla środowiska utylizacji odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu i odpadów medycznych.

ineed$
11-08-2011, 16:53
Czasami na jednym przykładzie widać jak w Polsce tworzy się prawo, jak prawo działa, a bywa, że nie działa. Takim przykładem jest sprawa utylizacji azbestu. Nie, nie będę pisał o technologiach. Napiszę jak źle tworzy się prawo i jeszcze gorzej - to prawo realizuje.

Sprawa nie jest trywialna, problem dotyczy bowiem utylizacji azbestu, czyli rzeczy ważnej i dla ludzi i dla ekologii w ogóle.

Ale do rzeczy. Na początku ubiegłego roku uchwalono ustawę regulującą zasady gospodarki odpadami. W trakcie prac znalazły się w niej zapisy związane z utylizacją azbestu. Część naukowców związanych z ochrona środowiska protestowała. Wskazywano, że ustawa promuje jedną technologię, a wręcz że jest napisana pod jedną firmę.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7711325,Zycie_w_tumanach_azbestu__Nowa_us tawa_grozna_i_pod.html?as=1&startsz=x

Nie sposób ocenić słuszności zarzutów. Wydaje się jednak, że nie wszystko skonsultowano wystarczająco na etapie tworzenia ustawy. A może skonsultowano, a głos zabierają tylko niezadowoleni? Trudno ocenić. Rzecz jednak w tym, że już po wejściu w życie ustawy nowa technologia, tak rzekomo „niesprawiedliwie promowana” w nowych rozwiązaniach prawnych tak naprawdę utknęła w miejscu. Utknęła w miejscu z powodu urzędników - po przeszło roku obowiązywania nowych regulacji okazało się bowiem, że nie ma rozporządzeń wykonawczych umożliwiających stosowanie tych technologii. A jednocześnie resort odpowiedzialny za ochronę środowiska... nagradza nową, nieco kontrowersyjną (a może tylko krytykowaną?) technologię. Jeśli nową technologię nagradza resort środowiska to zakładam, że wie co robi.

W efekcie mamy polskie piekiełko z prawem i azbestem w tle.

1. Nowa technologia jest nagradzana i ma być promowana jako polskie rozwiązanie na świecie:

http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,10100915,Wspieranie_biznesu___promocja_za _granica_i_zakaz_w.html

2. Firma, która opracowała to rozwiązanie jest poddana publicznej krytyce za umiejętność rzekomego załatwienia sobie korzystnych zapisów w ustawie.

3. Gdy ustawa wchodzi w życie, realnie nie da się stosować technologii, którą ta ustawa zalegalizowała.

Klasyczny biurokratyczny klincz. Ale efekty są opłakane. Mamy więc firmę z nową technologią, która czuje się wystawiona do wiatru. Mamy urzędy, które szykują prawo budzące kontrowersje, a potem nie mają odwagi realizować tego prawa. Na koniec mamy krytykę rozwiązań ustawowych. A jednocześnie nic nie wskazuje, aby ktoś chciał zmienić ustawę. Wszystko sprawia, że sytuacja jest patowa. Nie ma odwagi na zmiany. Innowacyjność po polsku. Piekiełko.
czwartek, 11 sierpnia 2011, artkie

http://biurokracja.blox.pl/2011/08/Polskie-pieklo-czyli-innowacje-z-azbestem-w-tle.html

Voltek
12-08-2011, 20:52
Wyniki Spółki w pierwszym półroczu 2011r., a zwłaszcza w II kwartale 2011r., są związane z mniejszą niż oczekiwano sprzedażą urządzeo. Na niższe niż planowane przychody zanotowane w kwartale II 2011r. wpływ miały (jak wcześniej informowaliśmy) m.in. przeciągające się procesy uzyskania (na terenie kraju) decyzji administracyjnych na użytkowanie zamówionych urządzeo typu ATON BW-M.)
Link do raportu z 2 kwartał 2011 r.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ATO&id=20547&id_tr=4


Link do raportu za lipiec 2011 r.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ATO&id=20545&id_tr=1

Jakie raporty są to widać ale pamiętajmy o warunkch, w których spółka musi działać.

Na początku siepnia w spółce zakończyła się wizyta kontrahentów z USA, którzy bardzo pozytywnie ocenili technologię ATO. Decyzja dotycząca współpracy ze spółką powinna być znana zarządowi w ciągu 7-10 dni (licząc od 5 sierpnia-według mnie). Informacja pochodzi ze strony Facebook

ineed$
12-08-2011, 23:42
On the start i want to remind you that we are portal based in Poland, so we feel really proud to say a scientist from our country invented totally safe and efficient way of destroying asbestos parts.

As you could read on this page, asbestos is a meterial causing many kinds of cancer of lungs and other parts of the body. More you can read for example on our portal in mesothelioma information. The polish inventor from city of Wroclaw came up with the idea how safely and cheaply remove asbestos. The sad thing is, in the country nobody is interested with using the technology, and probably French or the US will buy the patent for it to make their citizens safe.
Asbestos removal inventor

Richard Parosa madespecial installation, put in moving conteners. In one of them asbestos parts are crushed in the other they are exposed to special mircowaves that change the material into other kind of substance looking similar to wiper. Microwaves are causing temperature around 1 thoused of celcious, which lets to totally kill asbestos fibers causing mesothelioma. Whole system of utilization of this kind costs around 1 million zloty [ 1 Polish zloty = 0.408814 U.S. dollars ]. It can be installed near place near of laying asbestos waste so there is no need to pay for transport of its parts. Dr inż. Ryszard Parosa came up with this inventiuon in 2003 and is still making it to be better, faster and cheaper.

Utilizing 1 ton of asbestos costs 1200 $ and fully removes dangerous parts of them. You can read a bit more about old techniques of removing asbetos in article here.

Because due to many holes in polish law, inventors of technique cant use it in home country thye decided to sell it. France is very interested in buying this asbetos removla technology and two huge concerns are fighting to get it.
In only Poland there is around 14 millions tons of asbestos. Till 2032 European Union wants it to be fully removed.

http://mesothelioma.pl/asbestos-can-be-fully-removed-invention-from-poland/

ineed$
22-08-2011, 10:43
ftp://79.190.52.107//facebook/opinie_azbest/

LOGIN: gosc HASŁO: gosc

Wyniki badań i opinie NIEZALEŻNYCH instytucji dotyczących unieszkodliwiania odpadów zawierających włókna azbestowe za pomocą technologii MTT.

http://www.malongroup.pl/var/userfiles/images/logo_aton-ht.png

Voltek
08-09-2011, 16:44
"Pozwolenie na użytkowanie urządzenia ATON BW-M.

Po 15 miesiącach ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie naszego urządzenia i po przejściu pozytywnie wszystkich żądanych przez instytucje państwowe w Polsce prób i badań oraz odwołaniu się do samego Ministerstwa Środowiska otrzymaliśmy decyzję.
Decyzję negatywną."

"Podsumowując: na dzień dzisiejszy zostanie złożony pozew do Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji urzędników województwa mazowieckiego, Ministerstwu Środowiska. O przebiegu sprawy będziemy informować."
http://pl-pl.facebook.com/notes/aton-ht/pozwolenie-na-u%C5%BCytkowanie-urz%C4%85dzenia-aton-bw-m/261281607235955

ineed$
08-09-2011, 20:14
ja ********

"Pozwolenie na użytkowanie urządzenia ATON BW-M.

Po 15 miesiącach ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie naszego urządzenia i po przejściu pozytywnie wszystkich żądanych przez instytucje państwowe w Polsce prób i badań oraz odwołaniu się do samego Ministerstwa Środowiska otrzymaliśmy decyzję.
Decyzję negatywną."

"Podsumowując: na dzień dzisiejszy zostanie złożony pozew do Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji urzędników województwa mazowieckiego, Ministerstwu Środowiska. O przebiegu sprawy będziemy informować."
http://pl-pl.facebook.com/notes/aton-ht/pozwolenie-na-u%C5%BCytkowanie-urz%C4%85dzenia-aton-bw-m/261281607235955

Voltek
14-09-2011, 15:08
ATON-HT podpisał list intencyjny z firmą Scanaton Environmnt AB, która będzie się zajmować komercjalizacją urządzeń i technologii ATON-HT w krajach Skandynawskich oraz Islandii.
http://www.newconnector.pl/aton-ht-z-nowym-przedstawicielstwem-w-skandynawii-i-islandii
Zarząd spółki nie poddaje się. To dobre posunięcie i może wkrótce będzie pracowało jedno lub kilka urządzeń zagranicą.
Aktualny kurs 1.75 zł

Voltek
15-09-2011, 17:09
"Pierwszym etapem miałoby być postawienie w ciągu 2 miesięcy pilotażowej linii
technologicznej z urządzeniami typu ATON. Szacunkowa wartość całej inwestycji z
udziałem oferowanych przez Spółkę urządzeń może wynieść do 50 000 000 000,00 rubli."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/Informacja_prasowa_15092011.pdf
Kurs 2.09 zł (+17.42%)

Voltek
17-09-2011, 11:05
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki ATON-HT złożył wniosek w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Hydrotermiczne upłynnianie biomasy w warunkach
podkrytycznych z zastosowaniem technologii MTT”
http://firma.aton.com.pl/var/userfiles/2011.09.15_Zlozenie_wniosku_przez_ATON-HT_w_Narodowym_Ce.pdf


I kolejne info dotyczące projektu GreenEvo, tym razem z Wietnamu.
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=36E935BD80E6483EB5722476CF0 1B974

Voltek
22-09-2011, 17:02
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki ATON-HT otrzymał protokół badań produktu po utylizacji
różnego rodzaju pestycydów. Badania zostały zrealizowane pod kontem ewentualnych
właściwości rakotwórczych i mutagennych produktu powstałego po unieszkodliwianiu
pestycydów w urządzeniu typu ATON HR. Badania zostały zlecone przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Republiki Białoruskiej.http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/2011.09.22_ATON-HT_a_utylizacja_pestycydow.pdf

Voltek
04-11-2011, 15:51
Spółka podpisała nareszcie kontrakt o wartości 1 mln $ na Atona HR 3-5 do oczyszczania ziemi i piasków z zanieczyszczeń organicznych (bez zanieczyszczeń zawierających chlor i PCB) a także do unieszkodliwiania odpadów polakierniczych. To dobra i długo oczekiwana informacja. Mam nadzieje, że Aton jeszcze w tym roku pójdzie za ciosem i sprzeda nie tylko jednego MOS-a, o którym jest mowa w komunikacie. Nie znamy szczegółów umowy ani terminu realizacji umowy ale widać już światełko w długim, ciemnym i pełnym niespodzianek tunelu przed spółką.
http://www.newconnector.pl/aton-ht-podpisanie-umowy-na-sprzedaz-urzadzenia
http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ATO&id=23149&id_tr=1
Z drugiej informacji wiemy trochę więcej i jak widać na pierwszy rzut oka to to ten 1 mln $ to wcale nie tak dużo za tak wiele.

ineed$
06-11-2011, 18:21
brawo brawo brawo :D

ineed$
06-11-2011, 18:31
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2011/11/ato_d.png

Voltek
07-11-2011, 21:45
Jeśli dobrze zrozumiałem to jednak 2 mln $: jeden za urządzenie a drugi za licencję ( w raytach) przy czym w tym drugim wypadku Aton bedzie dostarczał ceramikę i automatykę do produkowanych w USA urządzeń. Produkacja w Stanach podobno jest tańsza niż w Polsce, poza tym do serwisowania urządzeń będzie zobowiązana strona amerykańska. To rozsądne posunięcei ze strony ATO.

Voltek
21-11-2011, 20:23
Emisja obligacji ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji istotnych zamówień wynikających z podpisanych kontraktów sprzedaży urządzeń przez Spółkę ATON-HT
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/30/2011
Nie wiadomo z kim i na jakich dokładnie warunkach ale wiadomo na co: na realizację podpisanych kontraktów.

ineed$
22-11-2011, 18:29
Emisja obligacji ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji istotnych zamówień wynikających z podpisanych kontraktów sprzedaży urządzeń przez Spółkę ATON-HT
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/30/2011
Nie wiadomo z kim i na jakich dokładnie warunkach ale wiadomo na co: na realizację podpisanych kontraktów.


to info w dłuzszym terminie moze nieść pozytywny wydźwięk jednak na chwile obecną kiepsko :/

Voltek
22-11-2011, 21:42
Przedstawiciel banku zaproponował możliwość emisji obligacji celowych,
niewprowadzanych do obrotu publicznego oraz bez prawa zamiany na akcje Spółki
Wartość emitowanych obligacji będzie każdorazowo ustalana i dostosowywana do wielkości podpisanego kontraktu....
Spółka zyska możliwość finansowania realizacji kontraktu bez względu na wysokości wpłaconych przez kontrahentów zaliczek i będzie mogła sfinansować sprzedaż swoich urządzeń.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/Podpisanie%20umowy%20na%20emisje%20obligacji.pdf

Brak reakcji kursu akcji to następstwo niespełnianych do tej pory obietnic przez spółkę co wedlug mnie powinno być zrozumiałe. Ale teraz wygląda na to, że wiele może się zmienić na dużo, dużo lepiej.

Voltek
01-12-2011, 16:19
Wydanie niniejszej decyzji uruchamia realizację umowy z czerwca 2010r na produkcję i sprzedaż urządzenia ATON BW-P. Wartość kontraktu to 720 000,00 PLN netto. (Raport 27/2010 z 2 czerwca 2010r)
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/31/2011
Umowa sprzed prawie 1.5 roku. Długo czekali na zezwolenie.

ineed$
03-12-2011, 23:27
ATON-HT SA informacja znacząca02.12. Warszawa (PAP/EBI) - Nr: 32/2011

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. informuje, że otrzymał pierwszą wpłatę z tytułu umowy licencyjnej na budowę i sprzedaż urządzeń ATON HR na terenie krajów NAFTA, w oparciu o chronioną zgłoszeniem patentowym nr P-396447 metodę i technologię "Sposób i urządzenie do oczyszczania piasków odlewniczych z wykorzystaniem mikrofal" podpisanej w dniu 3 listopada b.r. Niniejszym umowa wchodzi w życie i Spółka zaczyna realizować postanowienia zawarte w umowie.

Pełna wartość kontraktu to 1.000.000,00 USD

Podstawa prawna: §3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

kom ebi abs

Voltek
14-12-2011, 15:47
Spółka nadal prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami z Rosji, Białorusi i Ukrainy w celu sprzedaży urządzeń ATON do utylizacji różnego rodzaju odpadów, zwłaszcza gudronu i pestycydów.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/33/2011
Czekamy na nowe kontrakty.

Voltek
14-12-2011, 20:34
Jest malutki żeby nie powiedzieć mikroskopijny kontrakt.

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki ATON-HT otrzymał zwrot podpisanej umowy na budowę
i sprzedaż „Układu mikrofalowego do stabilizacji procesu termicznej obróbki piasku
kwarcowego ATON 20 Kwarc” Wartość kontraktu to 52.000,00 PLN netto.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2011/2011.12.14_ATON-HT_podpisanie_umowy.pdf
Kurs 1.81zł (-9.05%)

Voltek
15-12-2011, 10:43
Tym razem większy kontrakt.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=24842&id_tr=1

ineed$
18-12-2011, 09:53
Tym razem większy kontrakt.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=24842&id_tr=1

cczy ja nie dowidze alo sie aton rozkręca.

Voltek
19-12-2011, 16:34
"Zostaliśmy zaproszeni do udziału w misji gospodarczej jako laureaci programu GreenEvo. W wyborze firm które wyjadą do Chin aktywny udział brał Pan Prezydent. Z czego jesteśmy bardzo dumni iż nasza Spółka została zauważona w tak szanownym gronie."
http://pl-pl.facebook.com/notes/aton-ht/aton-ht-sa-w-chinach-wraz-z-prezydentem-rp/312461875451261
Byli w Indiach a teraz w Chinach.

Voltek
16-01-2012, 21:55
http://uwaga.tvn.pl/54903,wideo,330432,smiertelne_niebezpieczenstwo_po d_golym_niebem,smiertelne_niebezpieczenstwo_pod_go lym_niebem,reportaz.html
Kolejny temat dla Atona. Obroty dzisiaj też wyższe niż w ostatnich dniach. Tylko czy potrafią wykorzystać tą sytuację?
Kurs 1.77 zł (-1.12 %)

ineed$
26-01-2012, 22:00
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/01/ato_d.png

ineed$
07-02-2012, 21:49
ATON HT SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r.31.01. Warszawa (PAP/EBI) - Nr: 2/2012

Zarząd Spółki ATON HT S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - 14 lutego 2012 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 r.

Raport roczny za 2011 rok - 7 maja 2012 r.

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi mra

http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/ato_d.png

ineed$
08-02-2012, 20:22
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/ato_d1.png

Voltek
14-02-2012, 17:17
Także w styczniu podjęliśmy kolejne rozmowy w celu komercjalizacji urządzeń typu ATON na Bałkanach. Spółka jest w trakcie przygotowania wizyty i testów dla potencjalnego klienta w celu prezentacji urządzenia do utylizacji odpadów biologicznych. W styczniu także wkroczyliśmy w ostatnią fazę projektową linii technologicznej do unieszkodliwiania i przerobu odpadów komunalnych. Systemem tym, w którym wykorzystane będą urządzenia ATON HR, zainteresowana jest jedna z gmin południowej Polski i strategiczny inwestor z Niemiec.
Raport miesięczny, styczeń 2012.
Kurs 2.38 zł (+7.21%), obrót 109.75 tys. zł

ineed$
15-02-2012, 01:15
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/raport.png


Podsumowując działalność za 4 kwartały 2011r. z zadowoleniem można stwierdzić, iż rok 2011
jest kolejnym okresem działalności Spółki przynoszącym dochód. Zysk netto wypracowany
przez Spółkę w roku 2011 wynosi 458 639,27 PLN i jest wyższy w porównaniu do roku
ubiegłego.
Pomimo, iż wyniki Spółki w czterech kwartałach 2011r., odzwierciedlają się mniejszą niż
oczekiwano sprzedażą urządzeń co powiązane jest bezpośrednio z nieuregulowanymi
przepisami wykonawczymi ustawy o odpadach oraz przeciągające się procesy uzyskania (na
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 344 70 79
7
terenie kraju) decyzji administracyjnych na użytkowanie zamówionych urządzeń typu ATON BW-M jak również dopiero w grudniu 2011r. uprawomocnienie się decyzji na możliwość użytkowania urządzenia ATON BW-P, to podpisane w 2011r. umowy sprzedaży, zwłaszcza urządzeń typu ATON MOS skutkowały dodatnim wynikiem w IV kwartale. Skutkować będą również większym zyskiem na działalności operacyjnej w I i II kwartale 2012r.. Podyktowane jest to (jak opisywaliśmy wcześniej), na obecnym etapie rozwoju Spółki, długotrwałym (od kilku tygodni do kilku m-cy) okresem produkcyjnym.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości rozliczenie przychodów i technicznego kosztu wytworzenia następuje w chwili przeniesienia prawa własności urządzenia odbiorcy lub zakończenie wykonania usługi i tym samym wykazania dochodu ze sprzedaży. Aktualnie w realizacji są dwa projekty, o których wcześniej informowaliśmy. Analizując dane z porównawczego rachunku zysków i strat z wiersza nr 4, należy zwrócić uwagę na wysokie wartości w wierszu nr 5 „Pozostałe przychody operacyjne”, które są powiązane z wartościami kosztów w wierszu nr 3. tym samym wpływają na polepszenie i urealnienie wyniku (dotyczy to rozliczeń miesięcznych amortyzacji urządzeń dofinansowywanych). Dokonano również korekty kwalifikacji urządzeń budowanych na własne potrzeby produkcyjne, które przekazano na środek trwały. Konsekwencją była ujemna wartość zmiany stanu produktów i tym samym pomniejszenie wykazywanych obrotów w IV kwartale 2011r.. Wartość rezerw na zobowiązania (wykazywana jest w pasywach bilansu) wynikających z tytułu nierozliczonych dotacji, która rzutować będzie dodatnio na wynik w przyszłych okresach obrachunkowych wynosi 2 123 958,12 PLN.
W ocenie Zarządu, przyjęta strategia w sposobie komercjalizacji autorskich metod MTT i MOS zaczyna przynosić zamierzone efekty. Aktualnie podpisane przez Spółkę umowy na dostawy, w bieżącym roku urządzeń typu MOS jak również ATON HR świadczą o tym, że podjęte działania zarządu Spółki spowodują wzrost osiągniętych wyników w przyszłych okresach.


http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/ato_d2.png
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/ato_60.png

Voltek
16-02-2012, 18:49
„Udzielenie kolejnego patentu na metodę utylizacji azbestu jest kolejnym dowodem na innowacyjność technologii. Cieszę się, że udało się nam uzyskać ochronę patentową w takich krajach jak Japonia i Kanada, których gospodarki są jednymi z wiodących na świecie.
Spodziewam się także, że w najbliższym czasie uda się
zakończyć procedurę przed urzędem patentowym w USA” powiedział Robert Barczyk Prezes Zarządu ATON-HT S.A.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-02-16_ATON-HT_Patent_Kanada_.pdf
Kurs 2.76 zł (-0.72 %), obrót 434.85 tys. zł

Voltek
16-02-2012, 21:10
Mała reklama Atona.
http://www.youtube.com/watch?v=rWC_Bg7m0_I

ineed$
17-02-2012, 17:48
wskakiwać to dopiero 3 zł


17 Lut, 17:31 3.13 +0.37 (+13.41%


Projekt rewolucyjny na skale światową pogadamy na poziomie 20 zł :)

Voltek
17-02-2012, 20:07
Kurs 16 stycznia 2012 r. 1.76 zł
Kurs 17 lutego 2012 r. 3.13 zł
Minął miesiąc i na każdej akcji można było uzyskać 1.37 zł. Niezły zysk, czekamy cierpliwie na dużo, dużo więcej.

ineed$
19-02-2012, 15:07
http://edukacja.gpwinfo.pl/wp-content/uploads/2012/02/ato_d3.png

ineed$
31-03-2012, 17:25
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji serii B, C, D oraz E notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzięi ze mnie pionierowi Atona zostawilliści zaszczyt opublikowania tej wiadomości na gpwInfo :D

Voltek
02-04-2012, 21:47
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki, powołanych w dniu 11 lutego 2011 roku, na wspólną trzyletnią kadencję:
1. ...
2. ...
3. ...
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej:
1. ...
2. ...
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/6/2012
Kurs 3.38 zł (-2.09 %), obrót 576.51 zł

ineed$
02-04-2012, 22:24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki, powołanych w dniu 11 lutego 2011 roku, na wspólną trzyletnią kadencję:
1. ...
2. ...
3. ...
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej:
1. ...
2. ...
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/6/2012
Kurs 3.38 zł (-2.09 %), obrót 576.51 zł

jakis królik z kapelusza wyskoczy ??

ineed$
03-04-2012, 18:09
http://stooq.pl/c/?s=ato&c=mx&t=c&a=lg&b

Voltek
03-04-2012, 18:36
"Spółka Aton-HT podpisała list intencyjny z niemieckim koncernem BAUER Group. Głównym
celem współpracy ma być oferowanie technologii Aton-HT w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w przemyśle motoryzacyjnym, naftowym, ale także odpadów komunalnych, medycznych oraz odzysku energii."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/Aton-HT_SA_podpisala_list_intencyjny_z_niemieckim_partn e.pdf

"ATON-HT S.A. decyzją Giełdy Papierów Wartościowych, po raz kolejny znalazł się
w prestiżowym segmencie NewConnect LEAD, który skupia najlepsze spółki z rynku
alternatywnego GPW. Segment utworzono, by wyróżnić najważniejsze spółki na ASO NC, które w przyszłości mają największe szansę by trafić na rynek główny GPW."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-04-02_ATON-HT_Lead_VLP.pdf
Kurs 3.70 zł (+12.80 %), obrót 1 815.58 tys. zł)

ineed$
03-04-2012, 23:25
"Spółka Aton-HT podpisała list intencyjny z niemieckim koncernem BAUER Group. Głównym
celem współpracy ma być oferowanie technologii Aton-HT w zakresie unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych i szkodliwych w przemyśle motoryzacyjnym, naftowym, ale także odpadów komunalnych, medycznych oraz odzysku energii."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/Aton-HT_SA_podpisala_list_intencyjny_z_niemieckim_partn e.pdf

"ATON-HT S.A. decyzją Giełdy Papierów Wartościowych, po raz kolejny znalazł się
w prestiżowym segmencie NewConnect LEAD, który skupia najlepsze spółki z rynku
alternatywnego GPW. Segment utworzono, by wyróżnić najważniejsze spółki na ASO NC, które w przyszłości mają największe szansę by trafić na rynek główny GPW."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-04-02_ATON-HT_Lead_VLP.pdf
Kurs 3.70 zł (+12.80 zł), obrót 1 815.58 tys. zł)

brawo brawo brawo :D

Voltek
21-04-2012, 16:15
Przedmiotem otrzymanego listu jest informacja o chęci zorganizowania testów urządzenia do utylizacji odpadów medycznych w siedzibie HNV/HNHS i wyrażenie woli zakupu urządzenia, w przypadku, gdyby wyniki przeprowadzonych testów okazały się pomyślne. Oprócz powyższego, HNV/HNHS deklaruje chęć dalszej współpracy w celu rozpropagowania technologii Spółki w zakresie utylizacji odpadów medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/9/2012

ineed$
22-04-2012, 11:31
kto dobbieral ten ma :D

Voltek
14-05-2012, 21:33
Raport roczny za 2011 r. opublikowany zostanie 1 czerwca 2012 r.
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/12/2012

Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.: - list intencyjny dotyczący współpracy z koncernem Bauer Group w zakresie oferowania technologii Aton HT...
- list intencyjny od Prezesa Hospital Network Venture LLC Hospital Network Healthcare Services LLC dotyczący chęci zorganizowania testów urządzenia do utylizacji odpadów medycznych...
Nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej spółki i zmiana prezesa. Prezesem został Jacek Ładny, który był wiceprezesem do spraw inwestycji w MCI a jednym z członków zarządu Sergiusz Borysławski, inwestor, aktywny uczestnik rynku kapitałowego, partner w konsorcjach doradczych w procesach upublicznienia spółek, członek ogranów nadzorczych przedsiębiorstw i organizacji samorządowych
http://inwestpunkt.com/o-nas/klub-inwestpunkt/

Kurs: 2.54 zł (+1.60 %), obrót 72.77 tys. zł

Voltek
25-05-2012, 22:46
W drugiej połowie maja inżynierowie z Centrum Badawczo Rozwojowego ATON-HT rozpoczęli drugi etap testów u kontrahenta z Hiszpanii. Celem prób jest optymalizacja procesu polimeryzacji wełny mineralnej w urządzeniu typu ATON HR z uwzględnieniem specyficznych wymogów zainteresowanej strony. Pierwszy etap został zakończony przekazaniem do badań laboratoryjnych przez stronę hiszpańską materiału poprocesowego powstałego w urządzeniu ATON HR. Zakończone badania, satysfakcjonujące stronę hiszpańską, zaowocowały kolejnym etapem testów w pełni finansowanych przez kontrahenta z półwyspu iberyjskiego.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-05-23_ATON-HT_Drugi_etap_testow_w_Hiszpanii.pdf

Spółka ATON-HT informuje, że w maju b.r. rozpoczął się proces uruchamiania urządzenia ATON MOS 20/9/3.
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-05-24_ATON-HT_Instalacja_urzadzenia(1).pdf
Jednak od czasu do czasu coś pozytywnego się dzieje w spółce a i urządzeń zastosowanych w praktyce/działających przybywa. Zainteresowani będą mogli je obejrzeć w "akcji" i to jest bardzo pozytywne.

Voltek
03-08-2012, 22:08
"W dniach 1-2 sierpnia 2012 r. odbyły się próby techniczne urządzenia ATON HR + MOS
w obecności przedstawicieli firm z Łotwy, Niemiec oraz Federacji Rosyjskiej...
W dniu 1 sierpnia 2012 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli potencjalnych klientów z RPA, którzy są zainteresowani zakupem urządzeń do unieszkodliwiania azbestu ze złóż rudy magnezytu..."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-08-02_ATON-HT_Proby_w_CBR_ATON-HT_SA_-_v02.pdf

"W dniu 2 sierpnia 2012 r. w siedzibie Spółki miało miejsce spotkanie Emitenta z
przedstawicielami koncernu BAUER, z którym Spółka współpracuje już od kilku miesięcy (informacja o
zawartej umowie została przekazane raportem bieżącym w EBI nr 7/2012 z 3 kwietnia 2012)."
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-08-03_ATON-HT_Wizyta_w_CBR_ATON-HT_SA_-_v02.pdf
Kurs 1,28 zł , obrót 265,96 tys. zł (+11,30 %)

Voltek
13-09-2012, 18:54
"Podjęcie współpracy z SITĄ w Niemczech poprzedzona bardzo dobrze odebraną
prezentacją technologii MTT i MOS na targach branżowych w Hannowerze (Hannover Messe) stanowi doskonały przykład zasadności działań marketingowych prowadzonych przez ostatnie lata przez ATON-HT. Mamy nadzieję, że podpisanie wiążącej umowy z przedstawicielami SITA Niemcy może nastąpić jeszcze przed końcem bieżącego roku –powiedziała Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu ATON-HT S.A".
http://inwestor.aton.com.pl/var/userfiles/files/INFORMACJE%20PRASOWE/2012/2012-09-07_ATON-HT_w_Niemczech.pdf
Od pewnego czasu pojawiają się komunikaty o kupnie akcji przez członka/członków zarządu: raporty bieżące spółki 15, 16, 18/2012.
Kurs 1,56 zł, obrót 228,60 tys. zł (+ 13,04 %)

Voltek
14-09-2012, 22:08
"W dniu 24 sierpnia obyło się spotkanie z przedstawicielami kontrahenta z Białorusi. Podczas spotkania ustalono szczegółowy zakres współpracy oraz ustalono dokładny harmonogram współnych działań mających na celu zoptymalizowanie technologii oferowanych przez ATON-HT S.A. do utylizacji pestycydów z mogilników. W tym samym dniu w siedzibie Spółki wizytę złożyli przedstawiciele jednego z przedsiębiorstw z Libii. Celem spotkania było przedstawienie możliwości technologii MTT i MOS do likwidacji starych składowisk odpadów komunalnych". To tak dla przypomnienia.
( z raportu spółki za sierpień 2012 r.)
Kurs 1,68 zł, obrót 281,29 tys. zł (+7,69 %)

Jest jeszcze sporo do szczytów:
http://stooq.pl/q/?s=ato&c=5y&t=l&a=lg&b=0

Voltek
14-01-2013, 19:52
"Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku podpisał umowę o współpracy z JW Eco Project Company Limited z UAE z siedzibą w Dubaju w ramach której zamówionych ma zostać pięć urządzeń produkowanych przez ATON-HT S.A.: trzech urządzeń ATON HR do oczyszczania piasku i dwóch urządzeń typu ATON BW do utylizacji odpadów medycznych".
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/457190,aton-ht_sa_podpisanie_umowy_o_wspolpracy_z_jw_eco_proje ct_company_limited

"Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 roku podpisał umowę ze spółką SIA "BLAVAR" z siedzibą w Rydze ("Nabywca") w ramach której Nabywca złożył zamówienie na urządzenie ATON HR wraz z systemem MOS do utylizacji pestycydów. Urządzenie ma zostać dostarczone do Nabywcy w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy i zamontowane celem przeprowadzenia niezbędnych testów".
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=41949&ncc_index=ATO&id_tr=1
Kurs 0,78 zł, obrót 192,58 tys. zł

Voltek
16-01-2013, 21:48
"Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku powziął informację o podpisaniu umowy o współpracy z Middle East, East Europe International Trade Company Ltd. z siedzibą w Izraelu w ramach której zamówione mają zostać trzy urządzenia wyprodukowane przez ATON-HT S.A.: urządzenie do utylizacji odpadów medycznych, urządzenie do oczyszczania piasku oraz urządzenie do likwidacji gazów bojowych."http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ATO&id=42102&id_tr=1
Z tego co pamiętam, w laboratorium Atona testowali jakieś urządzenie dla wojska ale potem sprawa ucichła.

Kurs 0,70 zł, obrót 106,83 tys. zł (+1,45 %)

Voltek
24-01-2013, 18:20
No i mamy 1 zamówienie z Dubaju. Mikołaj już był ale na początek roku to dobra wiadomość.
Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), iż w dniu 24 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki zamówienie na urządzenie ATON BW-M otrzymane od spółki JW Eco Project Company Limited z siedzibą w Dubaju ("JW Eco Project"), która pełni funkcję wyłącznego przedstawiciela Spółki na terenie Bliskiego Wschodu. Zamówienie zostało złożone w związku z porozumieniem o współpracy podpisanym z JW Eco Project, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku.
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=42459&ncc_index=ATO&id_tr=1
Kurs 0,69 zł, obrót 30,12 tys. zł (-1,43 %)

ineed$
09-06-2013, 12:44
Ato sik Zdechł już ???

Voltek
15-10-2013, 20:52
Akcje spółki wracają do notowań od jutra w związku z opublikowaniem przez spółkę raportu rocznego (za 2012 r.).
http://newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&cmn_id=10882 - jutro powrót do notowań

Voltek
16-12-2013, 19:02
"Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje iż, w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła promesa kredytowa od zagranicznego inwestora. Inwestor zainteresowany jest udzieleniem Emitentowi długoterminowej pożyczki w znacznej kwocie."
http://inwestor.aton.com.pl/raporty-biezace/54/2013
Kurs 0.32 zł (+39.13 %), obrót 61 145.62 zł

Prawda czy fałsz?

jarek
16-12-2013, 20:03
Na razie ja bym był sceptyczny bo za mało danych jest.

Voltek
19-12-2013, 22:21
Ja kupiłem szczyptę najwyżej odliczę jako stratę.

ineed$
12-04-2014, 21:10
Ja kupiłem szczyptę najwyżej odliczę jako stratę.

zyje ta nasza mikrofalówka jeszcze . doszły mnie słuchy ze labo wóz albo przewóz...

Voltek
14-04-2014, 23:02
Ja już bez Atona. Podmianka na K2Internet i PSW.